طبق لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی افزایش سفرهای خارجی در سال آینده

زیپو کالا: دولت درحالی افزایش ۱۲۸ درصدی درآمد از محل عوارض از خروج کشور را در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده که میزان عوارض خروج از کشور برای هر نفر ثابت مانده است.؛ پس می توان گفت بر طبق تجربه امسال و افزایش درآمد از این محل، دولت برای سال آینده نیز افزایش سفر و افزایش درآمد از محل دریافت عوارض خروج از کشور را پیش بینی کرده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، در لایحه بودجه سال جاری برخلاف همیشه میزان عوارض خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشد و فقط بطور کلی در بخش درآمدهای دولت در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور ۱۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود.
رقمی که در ۹ ماهه امسال نه فقط محقق نشد، بلکه از آن هم فراتر رفت؛ چونکه طبق آمار، مسافران در ۹ ماهه سال جاری نیز ۱۵۶۳ میلیارد تومان عوارض پرداخت کرده اند که بیش از رقم پیش بینی شده در بودجه بود. رقمی که از کل مالیات دریافتی در سال قبل که ۱۲۰۴ میلیارد تومان بود هم فراتر رفته و انتظار می رود تا آخر سال نیز جهش داشته باشد.
درآمد افزایش دارد اما عوارض برای هر نفر ثابت است
در هرحال میزان عوارض خروج از کشور برای هر نفر امسال برای سفر اول ۴۰۰ و برای سفر دوم ۶۰۰ تومان است که در لایحه بودجه سال آینده هم برای هر نفر در مسافرت اول، دوم و سوم فرقی نکرده اما پیش بینی شده که میزان درآمد دولت از این محل افزایش یابد.
بر این اساس و طبق لایحه بودجه سال آینده، طبق جدول تعرفه های درآمدهای دولت، عوارض خروج از کشور برای هر نفر در سال آینده در مسافرت اول ۴۰۰ هزار تومان تعیین شده است. عوارض خروج از کشور برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد (۶۰۰ هزار تومان) و سفرهای سوم و بیشتر به میزان ۱۰۰ درصد (۸۰۰ هزار تومان) افزایش خواهد یافت.
همین طور درآمد دولت از محل عوارض خروج از مرزهای کشور ۳۴۳۱ میلیارد تومان تعیین شده است. رقمی که نسبت به سال جاری بیش از ۱۲۸ درصد افزایش دارد درحالی که عوارض پرداختی هر نفر برای سال آینده مشابه سال جاری است.
بنظر می رسد پیش بینی افزایش درآمد از این محل در سال آینده برمبنای افزایش درآمد دولت از این بخش است که امسال محقق شد و بیش از میزان پیش بینی شده در بودجه امسال بود؛ پس دولت برای سال آینده نیز افزایش سفر و افزایش درآمد از محل دریافت عوارض خروج از کشور را پیش بینی کرده است.

منبع: