در آذر ماه؛ تولید گوشت قرمز در آذر کاهش یافت

به گزارش زیپو کالا، تولید گوشت قرمز در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر سال قبل روند کاهشی داشت.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل (آبان ۱۴۰۱) در حدود ۷ درصد کاهش داشته است. همینطور مقایسه عملکرد کشتارگاه های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۱ با ماه مشابه سال ۱۴۰۰، نشان دهنده کاهش ۹ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در آذر ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ برای گوسفند و بره بدون تغییر، برای بز و بزغاله ۴ درصد افزایش، برای گاو و گوساله ۱۸ درصد، برای گاومیش و بچه گاومیش ۶ درصد و برای شتر و بچه شتر ۴ درصد کاهش داشته است.
گفتنی است مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های کشور در ماه آذر، بر حسب وزن لاشه های کشتار شده ۴۹.۸۸۷ تن بوده است.
آمار و ارقام تکمیلی را از اینجا دریافت کنید.

منبع: