گزارش میدانی زیپو كالا از بازار ارز نرخ دلار پایین تر آمد

زیپو کالا: در بازار ارز، امروز شاهد کاهش قیمت دلار و یورو هستیم؛ به طوریکه دلالان هم برای خرید و فروش مجبور شدند قیمت های خودرا پایین تر بیاورند.
بر طبق گزارش میدانی ایسنا از بازار ارز، جو حاکم در بازار نسبت به روز گذشته تفاوت داشت و این بود که باتوجه به پایین تر آمدن نرخ ها در صرافی ها، دلالان هم قیمت خودرا نسبت به روز گذشته کاهش داده بودند. البته از نظر تراکم جمعیت و رفت و آمدها، حال و هوای بازار فرق چندانی با روز گذشته نداشت.
قیمت خرید دلار در صرافی ها نسبت به روز گذشته با کاهش همراه شده و از ۳۷ هزار و ۴۰۰ تومان تا ۳۷ هزار و ۷۰۰ تومان خریده می شود.
نرخ فروش دلار نیز از ۳۷ هزار و ۹۰۰ تومان تا حدود ۳۸ هزار تومان متفاوت می باشد.
نرخ یورو اما تغییر چندانی در صرافی ها نسبت به روز گذشته ندارد و از ۳۹ هزار و ۷۰۰ تومان تا حدود ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان خریداری می شود.
قیمت فروش هر یورو نیز نهایتاً تا ۴۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است.
دلالان بازار ارز هم که می دانستند امروز نیز نرخ ها پایین آمده، مجبور شدند قیمت هایشان را پایین تر آوردند؛ به شکلی که نرخ خرید هر دلار آمریکا در پیاده روهای خیابان فردوسی از ۳۹ هزار تومان تا ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۳۸ هزار تا ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و قیمت فروش آن نیز با کاهش حدود هزار تومانی از ۳۹ هزار و ۲۰۰ تومان تا حدود ۴۰ هزار تومان در نوسان بود.
البته رفتار دلالان نسبت به روز گذشته هیچ تفاوتی با روز گذشته نمی کند و همچنان درحال تحریک نرخها در بازار و مردم هستند و به خریداران اصرار دارند که “روزهای آینده قیمت دلار افزایش می یابد” اما باتوجه به اینکه قیمت های خودرا پایین آورده اند نشان میدهد که مقاومت شان شکسته شده است.