رشد اقتصادی بزرگ ترین اقتصاد آمریکای لاتین نزولی شد

به گزارش زیپو کالا، فعالیت اقتصادی برزیل در ماه اکتبر تحت تأثیر افزایش نرخ بهره کاهش پیدا کرد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، شاخص بانک مرکزی برزیل روز چهارشنبه نشان داد که فعالیت اقتصادی برزیل در ماه اکتبر کاسته شده است چونکه افزایش شدید نرخ بهره برای مقابله با تورم بر رشد بزرگ ترین اقتصاد آمریکای لاتین تاثیر گذاشته است.
شاخص فعالیت اقتصادی IBC-Br، شاخص اصلی تولید ناخالص داخلی، در اکتبر نسبت به ماه پیش از آن ۰.۰۵ درصد به صورت فصلی کاهش پیدا کرد، در حالیکه اقتصاددانان نظرسنجی رویترز پیشبینی رشد ۰.۵ درصدی داشتند.
بانک مرکزی همینطور عملکرد ماه سپتامبر را از افزایش اندک ۰.۰۵ درصدی که قبلا گزارش شده بود، به ثبات تغییر داد. دولت این کشور و اقتصاددانان کاهش رشد را در نیمه دوم به علت اثرات افزایش نرخ بهره پیشبینی کرده اند.
بهبود قوی بخش خدمات بعد از تاثیر همه گیری، بهبود بازار کار و محرک های مالی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فعالیتهای اقتصادی را تقویت کرده است.
طبق گزارش رویترز، بانک مرکزی برزیل اعلام نمود که شاخص IBC-Br از اکتبر ۲۰۲۱ بر اساس تعدیل غیر فصلی ۳.۶۸ درصد رشد کرد و در ۱۲ ماهه ۳.۱۳ درصد رشد کرد. طبق نظرسنجی هفتگی بانک مرکزی، اقتصاددانان خصوصی رشد ۳.۰۵ درصدی تولید ناخالص داخلی برزیل امسال را پیشبینی می کنند.

منبع: