بیشترین شکایت سرمایه گذاران از کدام بخش هاست؟

زیپو کالا: ۲۷۴ شکایت از وزارتخانه ها در آبان امسال بابت صدور مجوزهای کسب وکار به درگاه ملی مجوزها واصل شده است که در این میان مجوز تأسیس واحد تولیدی صنعتی بیشترین شکایت را از جانب علاقه مندان سرمایه گذاری و تولید دریافت کرده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، طبق اعلام وزارت اقتصاد، در رتبه های بعدی پر شکایت ترین مجوزها، پروانه اشتغال به کار مهندسی، مجوز آموزشگاه علمی و زبان و مجوز راه اندازی جایگاه سوخت قرار دارند.
همچنین در آبان ماه گذشته وزارت راه، وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت و وزارت میراث فرهنگی بیش از سایر دستگاهها شکایت از جانب داوطلبان سرمایه گذاری تولید به درگاه ملی مجوزها داشته اند.
علاوه بر این در ماهی که گذشت، ۲۹ شکایت بابت مشاغل خانگی به درگاه ملی مجوزها واصل شد که به سبب قطعی درگاه صدور مجوزهای خانگی در نیمه اول ماه گذشته بود که پس از از سرگیری صدور آنی مجوزهای مشاغل خانگی در نیمه آبان گذشته، این شکایت ها قطع شده است.
درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) از شهریور ماه گذشته به سامانه ثبت و پیگیری الکترونیکی شکایات متقاضیان مجوز مجهز شده و شکایت متقاضیانی که برای دریافت مجوز درخواست داده اند ولی در موعد مقرر مجوزشان صادر نشده یا صادرکننده مجوز از آنها شرط اضافه، مدرک کاغذی یا مراجعه حضوری مطالبه کرده را ثبت و بدون حضور شاکی، این شکایات را پیگیری می کند.

منبع: