مدیركل دفتر كسب وكار صمت اعلام كرد؛ کارآفرینان عامل شکست نیمی از کسب و کارهای خرد

به گزارش زیپو کالا، مدیرکل دفتر خدمات کسب وکار وزارت صمت اظهار داشت: دلیل شکست کسب وکارهای خرد به میزان ۵۰ درصد خود کارآفرینان هستند و در کسب وکارهای بزرگ نیز کارآفرینان عامل ۲۵ الی ۳۰ درصد شکست ها هستند.

به گزارش زیپو کالا به نقل از اتاق تجاری تهران، امیرحسین اسدی با اشاره به این که دفتر خدمات کسب وکار بعد از تغییر ساختار وزارت صمت به وجود آمده است، توضیح داد: بررسی های ما نشان میدهد که دلیل شکست کسب وکارهای خرد به میزان ۵۰ درصد خود کارآفرینان هستند و در کسب وکارهای بزرگ نیز کارآفرینان عامل ۲۵ الی ۳۰ درصد شکست ها هستند. بر این اساس ارائه خدمات روانشناختی به کسب وکارها در دستورکار قرار گرفت؛ در عین حال ارائه تسهیلات به دریافت خدمات روانشناختی منوط شد.
مدیرکل دفتر خدمات کسب وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس به معرفی خدمات این دفتر در ۳۲ حوزه شامل مواردی چون تامین مالی، تبلیغات، مدیریت واردات و صادرات، هم افزایی و مشارکت، تامین مالی زنجیره ای، بیمه و مالیات، تامین زیرساخت و تجهیزات، منتورینگ و کوچینگ، طراحی و ساخت کارخانه، شتابدهی و رشد، راه اندازی مراکز تحقیق و توسعه، حقوقی، رایانش ابری و ساخت دستگاه صنعتی پرداخت.
وی همین طور نظام مند کردن خدمات کسب وکار بوسیله تدوین بخشنامه ها، کمک به شکل گیری اتحادیه ها و صنف و کمک به جذب منابع مالی برای شرکت های ارائه خدمات را به عنوان اهداف دفتر خدمات کسب وکار عنوان نمود و اظهار داشت: هدف دیگر هوشمندسازی ارائه خدمات است که بوسیله توسعه ساختار سکوسازی (پلتفرمی) پشتیبانی از سکوهای کسب وکار، توانمندسازی نیروی انسانی و کمک به ایجاد شبکه ملی خدمات کسب وکار دنبال خواهد شد. بر این اساس، مقرر است ۳۲ سکوی تخصصی کسب وکار شکل بگیرد. در عین حال دومین نمایشگاه خدمات کسب وکار که اولین دوره آن در شهریور ماه انجام شد در ۲۷ دی انجام می شود.
اسدی اشاره کرد: با اهمیت ترین پروژه این دفتر، ایجاد شبکه ملی خدمات کسب وکار است؛ مرکزی با حضور نهادهای دولتی و خصوصی ارائه دهنده خدمات که همه خدمات کسب وکار در این مرکز ارائه می شود. با همین استدلال مقرر است ۵۰۰ مرکز خدمات فیزیکی کسب وکار که به سکوی واحدی متصل است، در کشور ایجاد شود. البته همه بخشنامه های مربوط به این خدمات با مشارکت انجمن ها و اتاق ها تدوین می شود.

منبع: