مناقصه بزرگ ترین پروژه زیرساختی منطقه ویژه لامرد

زیپو کالا: مناقصه طرح راه اندازی کانال های پیرامونی و میانی کنترل سیلاب منطقه ویژه اقتصادی لامرد بمنظور حفاظت تأسیسات و امکانات زیربنایی سایت صنایع انرژی بر و سرمایه گذاران در مقابل سیلاب انجام می شود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از منطقه ویژه اقتصادی لامرد، مناقصه پروژه راه اندازی کانال های پیرامونی و میانی کنترل سیلاب منطقه ویژه اقتصادی لامرد بمنظور حفاظت تأسیسات و امکانات زیربنایی سایت صنایع انرژی بر و سرمایه گذاران در مقابل سیلاب های مخرب زمستانی، با اعتباری بیش از ۱۱ هزار میلیاردریال به قیمت پایه مناقصه انجام می شود.
طی هجده ماه گذشته تمامی پروژه های زیرساختی در این کانون صنعتی و معدنی بوسیله مناقصه عمومی واگذار شده است. با اجرای این پروژه عظیم در منطقه ویژه اقتصادی لامرد، سیلاب های فصلی که یکی از بزرگترین چالش های اصلی منطقه است مهار می شود. طی سالیان گذشته سیلاب دشت لامرد هزینه های بسیار بالایی به منطقه تحمیل نموده که مناقصه مذکور و اجرای پروژه در مدت زمان مشخص خط پایانی بر این هزینه ها خواهد بود.
طرح کنترل سیلاب با هدف جلوگیری از ورود سیلاب های فصلی با دوره بازگشت ۱۰۰ ساله به درون منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر لامرد که در پهنه سیل گیر دشت لامرد و در بستر سیلابی رودخانه مهران شور واقع شده، اجرا خواهد شد. این طرح در ۴ بخش شمالی، جنوبی، غربی و میانی اجرا و شامل راه اندازی کانال های هدایت سیلاب و تکمیل دایک های سیل بند خاکی پیرامونی و میانی است. دایک های حفاظتی با ارتفاع متوسط حدود ۲ تا ۵ متر و کانال هدایت سیلاب به عرض ۲۰ تا ۶۰ متر و عمق متوسط ۳ متر ایجاد می شود. همین طور با اجرای این پروژه برای حداقل ۱۰۰۰ نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم در زمان ساخت اشتغال زایی خواهد شد.
یادآور می شود طی یک سال قبل بیش از ۶۰ هزار میلیاردریال در لامرد با هدف گسترش زیرساخت های منطقه ویژه توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) سرمایه گذاری شده که مسیر توسعه جذب سرمایه گذاری صنایع انرژی بر در منطقه ویژه اقتصادی لامرد را هموار خواهدنمود.