تازه ترین تغییرات قیمت مسکن در ایران

زیپو کالا: بازار مسکن در کل کشور با تغییر ۶.۱ درصدی قیمت در مهرماه ۱۴۰۱ مواجه گردید که تقریباً دو برابر ماه گذشته بود. این در حالیست که در شهر تهران برمبنای آمار رسمی و گزارش های میدانی، قیمت خانه تحت تاثیر رکود معاملات به ثبات رسیده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، شاخص قیمت مصرف کننده در مهرماه ۱۴۰۱ که از طرف مرکز آمار ارائه شده نشان میدهد قیمت مسکن در کل کشور در مقایسه با شهریورماه امسال ۶.۱ درصد رشد کرده است. قیمت در مقایسه با مهرماه سال قبل نیز ۳۶.۳ درصد بالا رفته است. شاخص سالیانه که افزایش قیمت مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه امسال را نشان میدهد از رشد ۳۰.۳ درصد حکایت دارد.
شهریور ۱۴۰۱ هر سه شاخص مذکور (ماهیانه، نقطه به نقطه و سالیانه) به ترتیب ۳.۵ درصد، ۳۲.۶ درصد و ۲۹.۴ درصد بود. بدین سبب بازار مسکن کل کشور در مهرماه نسبت به شهریور از نوسان قیمتی بیشتری برخوردار بوده است.
در بخش اجاره نیز آمار و ارقام مهرماه ۱۴۰۱ از افزایش ۶.۱ درصدی نرخ اجاره بها نسبت به شهریور، رشد ۳۶ درصد در مقایسه با مهرماه پارینه و افزایش ۳۱.۱ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به مهرماه حکایت دارد.
مهرماه ۱۴۰۱ در شرایطی شاهد نوسان نرخها در بازار مسکن کل کشور بوده ایم که بنا بر گزارش های غیررسمی، معاملات در تهران کساد شده و نرخ افزایش قیمت نیز تا حد زیادی کم شده است. افزایش ماهیانه قیمت مسکن پایتخت در شهریورماه ۱.۱ درصد بود. واسطه های ملکی از رکود معاملات و ثبات نسبی قیمت در مهرماه خبر می دهند. گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهرماه هنوز ارائه نشده است.
همچون دلیلهای تحولات بازار مسکن کل کشور در مهرماه می توان به انتظارات تورمی، افزایش قیمت نهاده های ساختمانی، کاهش ساخت و ساز، کمرنگ شدن امیدها نسبت به اجرای بموقع طرح نهضت ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی و جبران عقب ماندگی قیمت خانه در کل کشور نسبت به شهر تهران اشاره نمود.

منبع: