حسین زاده: هیچ فشار سیاسی برای تغییر آمار نیست

به گزارش زیپو کالا، رئیس مرکز آمار ضمن اشاره به این که هیچ فشار سیاسی برای تغییر آمارهای ساخته شده در حوزه ها و شاخصهای مختلف نیست، اظهار داشت: در سالهای قبل هم مرکز آمار در تدوین لایحه بودجه نقش و حضور داشته است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، جوادحسین زاده در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی در خصوص این که چه اختلافات آماری فاحشی بین آمارهایی که مرکز آمار منتشر می کند با آمارهایی که دیگر متولیان مانند بانک مرکزی اعلام می کنند وجود دارد و آیا فشارهای سیاسی دلیل آن است؟ اظهار داشت: طبق بررسی های انجام شده حدود ۹۸ درصد مراکز آماری در دنیا زیرمجموعه نهادهای دولتی هستند و مابقی آنها یا زیرمجموعه پارلمان آن کشور بوده یا بصورت هیات امنایی اداره می گردند.
وی ادامه داد: ساختار فعلی مرکز آمار ایران نیز در قاطبه کشورهای دنیا وجود دارد و حتی اگر به فرض محال فشارهای سیاسی هم باشد امکان تغییر در شاخص ها وجود ندارد، چونکه اگر بخواهیم برمبنای یک فشار سیاسی آماری را تغییر دهیم هماهنگی در نظام آماری بصورت کلی به هم می ریزد.
رییس مرکز آمار اشاره کرد: البته شخصا از زمانی که در مرکز آمار کارشناس بودم تا امروز که به ریاست این مرکز رسیده ام در محصولات آماری تولید شده خصوصاً در تولید فاکتورهای اصلی مانند نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و… نقش و حضور داشتم و به هیچ وجه در هیچ زمانی فشاری به جهت اینکه عددی تغییر کند را احساس نکردم. از طرف دیگر از آنجائیکه تولید این محصولات به شکل گسترده و استانی با جزییات صورت می گیرد اگر فشار سیاسی هم وجود داشته باشد امکان اعمال آن نیست.

در سالهای قبل هم در تدوین لایحه بودجه نقش داشتیم
وی در پاسخ به سوال ایسنا، در خصوص این که باتوجه به صحبت های روز گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه درباره ی حضور مرکز آمار در تدوین لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه چه برنامه و اقداماتی در دستور کار دارید؟ اظهار داشت: باتوجه به عضویت در ستاد لایحه بودجه و حضور ما با همه تلاش اهتمام داریم تا لایحه بودجه امسال به برنامه هفتم در قالب بهتری ارائه شود اما در پاسخ به کسانی که مخالف حضور مرکز آمار دراین زمینه هستند باید اظهار داشت که آمار ستون فقرات برنامه ریزی است و در سه زمان یعنی قبل، حین و بعد از تدوین برنامه یعنی در زمان اجرای آن باید بررسی شود و اگر این اتفاق نیفتد به نتایجی که می خواهیم نخواهیم رسید.
حسین زاده همین طور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا در خصوص این که آیا مرکز آمار در سال ها و دولت های گذشته نقش و حضوری در تدوین لایحه بودجه نداشته است، اظهار داشت: مرکز آمار همیشه و در سالهای قبل در تدوین لایحه بودجه حضور داشته است اما بصورت مستقیم در ستاد تدوین حضور نداشت که می توان گفت در تدوین این لایحه حضور موثرتری خواهیم داشت و باتوجه به در جریان قرار گرفتن همه تغییرات و مباحث می توانیم کمک بیشتری به دولت دراین زمینه نماییم.

تغییر سال پایه آماری به سال ۱۴۰۰
رییس مرکز آمار همین طور درباره ی تغییر سال پایه آماری اظهار داشت: سال پایه آماری سال قبل تغییر نمود و تلاش می نماییم باردیگر آنرا تغییر دهیم. با عنوان مثال در سالهای قبل سال پایه مان از سال ۱۳۹۰ به سال ۱۳۹۵ تغییر نمود و تلاش می نماییم برای فاکتورهای قیمت و حساب های مالی نیز سال پایه را به سال ۱۴۰۰ تغییر دهیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری در حوزه علت اختلاف فاحش آماری در بعضی از شاخص ها مانند نرخ تورم و نرخ رشد نیز اظهار داشت: یکی از دلایلی که این اختلافات آماری وجود دارد این است که نمونه های گرفتن شده، جامعه آماری مد نظر، روش های محاسبه و آمارگیری و… با یکدیگر متفاوت می باشد و به عنوان مثال در پاسخ به سوالی که درباره ی GDP یا همان تولید ناخالص داخلی پرسیدید، نرخ محاسبه آن دلاری نبوده و برمبنای ریال است. چونکه نرخ ارز واحدی در کشور نداریم و درباره ی تفاوت رشد اقتصادی اعلام شده از طرف ما یا مراکز دیگر باید توضیحات مفصلی بدهیم که چه روش هایی برای محاسبه این نرخ در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و… داریم.

منبع: