خزانه داری اعلام كرد؛ تسویه ۸۷ هزار میلیارد تومان بدهی حاصل از فروش اوراق سنوات گذشته

زیپو کالا: زیپو کالا: خزانه داری با بیان این که امسال ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق سالهای قبل امسال پرداخت شده، از فروش ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اوراق در هفته جاری آگاهی داد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه داری کل کشور طی اطلاعیه ای نتیجه هجدهمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی در هفته منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱ را اعلام نمود.
بر اساس این اطلاعیه، برمبنای تصمیمات اتخاذ شده در امتداد تامین مالی بهینه، هجدهمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی منتهی به مورخ ۳۰.۰۶.۱۴۰۱ انجام شد که که بعد از گرفتن سفارش های خرید اوراق از متقاضیان مورد اشاره مبلغ ۱۰ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان اوراق بفروش رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تامین مالی اقتصاد کشور با کمترین تبعات تورمی، در سال ۱۴۰۱ نسبت به انتشار اوراق بهادار دولتی با بهره گیری از روش های مختلف همچون انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری هجدهمین هفته عرضه اوراق بدهی و سه مرحله پذیره نویسی اوراق اقدام نموده که از این طریق تا این تاریخ، در مجموع ۸۵ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان شامل ۵۰ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان بصورت عرضه نقدی (حدود ۳۵ درصد بوسیله بازار پول و ۶۵ درصد بوسیله بازار سرمایه تأمین) و ۳۵ هزار میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامی تامین مالی انجام شده است.
بر اساس این گزارش در مقابل مبلغ تامین شده بوسیله انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱، مبلغ ۸۷ هزار و ۱۰ میلیارد تومان توسط خزانه داری کل کشور برای تسویه اصل و سود اوراق امسال پرداخت شده است که به همین دلیل مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت بوسیله انتشار اوراق نقدی منفی است.
ظرفیت های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸ هزار میلیارد تومان است که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) انتشار یافته است.

منبع: