تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سالهای ۹۸ و ۹۹ تا اختتام شهریور

زیپو کالا: زیپو کالا: مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تا اختتام شهریور ۱۴۰۱ تمدید گردید.

به گزارش زیپو کالا به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، مهلت رفع تعهد ارزی آن دسته از صادرکنندگانی که تا حالا برای صادرات سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود هنوز رفع تعهد ارزی نکرده اند، تا اختتام شهریورماه سال جاری از طرف کمیته اقدام ارزی تمدید گردید.
این مهلت قبل از این تا اختتام مردادماه ۱۴۰۱ تمدید شده بود.
گفتنی است، مهلت مذکور مشمول بهره مندی از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در سالهای مورد اشاره نیست.