تعیین اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای

زیپو کالا: سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی از تعیین اعضای هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای آگاهی داد.
ذبیح الله اعظمی در گفت و گو با ایسنا به ارائه جزئیاتی از جلسه روز یکشنبه ۲۳مرداد ۱۴۰۱ کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار داشت: در این نشست اعضای هیئت رییس تحقیق و تفحص از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای مشخص شدند.
وی ادامه داد: بر این اساس امیرقلی جعفری بروجنی نماینده بروجن به عنوان رئیس، جلیل مختار نماینده آبادان و منصور علی زارعی نماینده ساری به عنوان نواب رییس و خانم سمیه رفیعی نماینده تهران به عنوان دبیر هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از پروژه های انتقال آب بین حوزه ای تعیین شدند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی اشاره کرد: در جلسه امروز کمیسیون گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره ی مسایل و مشکلات کشاورزان و چالش های مربوطه و ورود شرکتهای دانش بنیان و اقتصادی بودن کشاورزی مورد رسیدگی قرار گرفت.
بگفته اعظمی، چالش های مربوط به آب، ارتباط بین کشاورزی و آمایش سرزمینی، باقی ماندن روستاییان در روستاها و ایجاد جاذبه دراین زمینه، افزایش تولید و بهبود عملکرد در همه حوزه های کشاورزی همچون سرفصل های گزارش مرکز پژوهش های مجلس بوده است.
وی اظهار داشت: در جلسه امروز قرار شد مجدداً کمیسیون کشاورزی، مرکز پژوهش های مجلس بعلاوه بخش اجرائی دولت در نشستی راهکارهای اجرائی حل مشکلات احصا شده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس را پیدا کنند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی اشاره کرد: در جلسه امروز گزارش عملکرد معاونت دریایی و تالاب های سازمان محیط زیست نیز مورد رسیدگی قرار گرفت. موضوع کنوانسیون مارپل و آلودگی دریاها و وضعیت تالاب ها، آلودگی های زیست محیطی آب شیرین کن های داخلی و خارجی موجود در کشورهای همسایه و همین طور احکام و قوانین روی زمین مانده در زمینه محیط زیست و دلیلهای کاهش مشارکت مردم در صیانت از محیط زیست همچون سرفصل هایی بود که در جلسه امروز کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منبع: