بر اساس ابلاغ بانك مركزی؛ افتتاح حساب بصورت گروهی در بانکها ممنوع گردید

زیپو کالا: بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نمود که افتتاح هر گونه حساب بصورت گروهی برای کارکنان شرکتها را ممنوع می باشد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانکها و مؤسسات اعتباری اعلام نمود: در امتداد اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی بصورت گروهی ممنوع می باشد.
در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی مبادرت به افتتاح حساب سپرده بصورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در بخشنامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می کنند که این اقدام امکان انجام رویه های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می کند.
در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.

منبع: