یك مقام مسئول اعلام كرد؛ ممنوعیت حذف بی خود متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار داشت: حذف متقاضیان طرح نهضت ملی بدون علت موجه در هیچ یک از شرکت های تابعه قابل قبول نخواهد بود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علیرضا جعفری اظهار نمود: حذف متقاضیان طرح نهضت ملی بدون علت موجه در هیچ یک از شرکت های تابعه قابل قبول نخواهد بود و در صورت حذف بدون علت متقاضیان مسکن نهضت ملی با کارگزار مربوطه برخورد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با تاکید بر پیشبرد طرح های نهضت ملی در زمینه مسکن و آماده سازی بصورت همزمان در شهرها، بیان کرد: شهرها در این راه از ظرفیت پیمانکاران و انبوه سازان بهره برده و صدرو پروانه برای ساخت شهرک ها را نیز باتوجه به ضوابط و قوانین موجود در دستور کار قرار دهند.
وی اظهار داشت: با اهمیت ترین اقدامات در بخش پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن شامل پالایش متقاضیان، تعریف طرح ها و زمین، انتخاب پیمانکار و شروع عملیات اجرائیست که باید در تمامی شهرها باتوجه به برنامه زمانبندی پیش رفته و در دستور کار قرار گیرد.