وزیر اقتصاد مطرح كرد؛ آمادگی وزارت اقتصاد برای تشکیل کمیته مشترک با شهرداری

به گزارش زیپو کالا وزیر اقتصاد اظهار داشت: آماده کمک و مساعدت برای ایجاد کمیته اقتصاد شهری هستیم.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی، در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی سرمایه گذاری تهران، اضافه کرد: در اقتصاد ایران در نقطه ای هستیم که امید آینده را داریم. وی افزود: دهه ۹۰ یکی از ضعیف ترین دهه های اقتصادی ایران بود و اگر جذابیت های ایجابی را ایجاد نکنیم و موانع را برطرف نکنیم امید این که در دوره جدید خروجی و نتیجه عملکردی مناسبی داشته باشیم، شاید چندان عقلانی نباشد. خاندوزی اظهار داشت: به دنبال این هستیم تا سال ۱۴۰۰ شروعی برای بازگرداندن مسیرهای سرمایه گذاری به ایران باشد فعالیت اقتصادی سودآور غیر مولد که خالق ارزش افزوده نیست سودآوری دارند. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: تغییر موازنه ذهنی برای سرمایه گذاری باید در کشور ایجاد شود در نظامات مجوز دهی از آغاز کار مانع خیلی از سرمایه گذاران می شویم و عده بسیاری را در مرحله تعهدات دل زده می نماییم البته درحال تلاش هستیم تا سیاست های اقتصادی دولت مخرب نباشد. وی افزود: صدور مجوزها یکی از اولویت های دولت و بخش خصوصی است و در حوزه سرمایه گذاری اقتصاد ملی جهت کمک به تولدی کنندگان در وزارت اقتصاد در راه شرکت ها بانکها را دنبال می نماییم. خاندوزی اظهار داشت: توفیق الزامی شده تا موتور اقتصادی خارج از دولت باشد و در صورت تحقق این امر باید الزامات آنرا فراهم نماییم. وی ادامه داد: اگر چنین مهمانی را می خواهیم وارد بزم اقتصاد ی نماییم باید کاری نماییم تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی افزایش یابد. خاندوزی ضمن اشاره به مقوله اقتصاد شهری، اظهار داشت: آماده کمک و مساعدت برای ایجاد کمیته اقتصاد شهری هستیم اما در اولویت ها و الگوهای این اقتصاد هم نیازمند بازبینی هستیم. وزیر اقتصادی اضافه کرد: الگویی که بتواند برای توسعه اقتصاد شهری منابع پایا ایجاد نماید، اهمیت دارد و باید الگوهای جدید شهری تدوین شود.

منبع: