هشدار به پایتخت نشینان!

زیپو کالا: شرکت آب و فاضلاب استان تهران درباره افزایش شدید مصرف آب در پایتخت هشدار داد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، معاون نظارت بر بهره برداری شرکت تامین و تصفیه آبفای استان تهران اظهار داشت: در چند روز گذشته مصرف آب، روزانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار متر مکعب افزایش داشته به نحوی که میزان مصرف آب از حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار متر مکعب در روز یک شنبه ۱۵ خرداد، اکنون به حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب رسیده است.
عبدالحسین مجدی زاده اضافه کرد: سال قبل در اوج گرما در ماه های تیر و مرداد، مصرف آب تهران به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب رسید که عدد فعلی درحال نزدیک شدن به آن عدد است.
طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، وی اظهار داشت: اگر همشهریان تهرانی روزانه حدود ۱۰ درصد (حدود ۳۰۰ هزار متر مکعب) در مصرف آب صرفه جویی کنند به آسانی می توان فصل گرما را پشت سر گذاشت.

منبع: