مدیركل روابط عمومی بانك مركزی اعلام كرد؛ موافقت بانک مرکزی با واردات خودرو

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اظهار داشت: اجرایی شدن مصوبه آزادسازی واردات خودرو در قالب سیاست های ارزی و سقف های تعیین شده از جانب بانک مرکزی خواهد بود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی با عنوان اجرایی شدن مصوبه آزاد سازی واردات خودرو در قالب سیاست های ارزی و سقف های تعیین شده از جانب بانک مرکزی اعلام نمود که مصوبه آزاد سازی واردات خودرو در قالب ضوابط، سیاست های ارزی و سقف های تعیین شده از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجرا می گردد.
وی همینطور بیان کرد که هماهنگی کامل سیاست های ارزی با سیاست های ارزی در برنامه اصلاحات ساختاری اقتصاد، یک اصل مورد وفاق دولت سیزدهم است.