نظری: افزایش بارندگی نمی تواند کاهش منابع آبی در ۳۰ سال قبل را جبران کند

به گزارش زیپو کالا نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم ضمن اشاره به بحران کم آبی کشور اظهار داشت: کاهش منابع آبی در ۳۰ سال قبل به قدری بحرانی بوده است که در بارندگی و نزولات آسمانی نمی تواند جبرانی برای کم آبی داشته باشد.
علیرضا نظری در گفتگو با ایسنا درباره بحران آب در استان مرکزی اظهار نمود: در دهه اخیر با کاهش نزولات آسمانی مواجه بوده ایم. چه در پاییز و چه در فصل زمستان و بهار افزایش دما را تجربه کردیم که نقش مهمی در تبخیر آب های سطحی داشته است. مجموعه این دو عامل احتیاج به منابع آبی را تشدید کرده است.

افزایش بارندگی نمی تواند کاهش منابع آبی ۳۰ سال قبل را جبران کند
نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم اضافه کرد: با وجود این که بارش های سال در سال ۱۴۰۰ مناسب بود اما نکته اینجاست که کاهش منابع آبی در ۳۰ سال قبل به قدری بحرانی بوده است که در بارندگی و نزولات آسمانی نمی تواند جبرانی برای کم آبی داشته باشد. ازاین رو امسال مثل سنوات گذشته، از نظر منابع آبی و سفره های زیرزمینی در مضیقه خواهیم بود.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تاکید کرد که دستگاههای مسئول باید تا زمان رقم خوردن تغییرات اقلیمی در جهان، اقدامات مناسب در جهت مصرف بهینه آب و استفاده از حداکثر ابزارها برای صرفه جویی انجام داد و استفاده نمود.

روش آبیاری زمینهای کشاورزی استان مرکزی سنتی است
این عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی درباره نحوه آبیاری محصولات کشاورزی در شهرستان خمین اظهار داشت: قریب به اتفاق آبیاری های کشاورزی در شهرستان خمین به صورت سنتی اعمال می شود. شهرستان خمین قطب کاشت لوبیا چیتی است. با این وجود، ما هنوز از روش های نوین آبیاری برای این محصول استفاده نمی نماییم. بیشترین روش مورد استفاده آبیاری همان روش غرقابی است که بیشترین میزان هدررفت آب را دارد.

اولویت سنددار شدن زمینهای کشاورزی نسبت به افزایش اعتبارات مبارزه با بحران کم آبی
نظری به لزوم افزایش اعتبارات مبارزه با بحران کم آبی و سند دار شدن زمینهای کشاورزی اشاره نمود و تاکید کرد: از یک طرف، اعتبارات کافی نیست. یکی از علل عدم استفاده از امکانات به روز آبیاری، سند دار نبودن اراضی کشاورزی است. ازاین رو قبل از این که به فکر افزایش منابع اعتبای آبیاری نوین باشیم، باید به فکر تعیین تکلیف سندهای زمینهای خرد شده ای باشیم که درحال نابودی است.

منبع: