تست کرونا برای مسافران ورودی به فرودگاه امام رایگان شد

به گزارش زیپو کالا مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار داشت: در پی مذاکره وزرای راه و بهداشت، تست pcr کووید ۱۹ برای مسافران ورودی به فرودگاه امام تا اختتام سفرهای نوروزی رایگان انجام می شود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) محمد مهدی کربلایی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از اقدامات ویژه این شرکت بمنظور تسهیل در پذیرش و اعزام مسافر در جهت افزایش رضایتمندی مسافران در نوروز ۱۴۰۱ آگاهی داد.
وی اظهار داشت: با مذاکرات انجام گرفته و تماس وزیر راه و شهر سازی با وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، افزایش ظرفیت زیرساخت و نیروی انسانی در پایگاه بهداشت مرزی فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ممکن شد و تعداد نیروی انسانی متخصص در این پایگاه تقریباً دو برابر بالا رفته است.
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اضافه کرد: با مساعدت وزیر بهداشت انجام تست pcr کووید ۱۹ برای مسافران ورودی که به تشخیص کارشناسان نیاز به انجام تست وجود دارد نیز تا اختتام سفرهای نوروزی، نیمه فروردین در پایگاه بهداشت مرزی بصورت رایگان انجام می پذیرد.
پیش از این بمنظور انجام تست pcr هزینه و تعرفه مصوب آن از مسافران دریافت می شد.

منبع: