معاون وزیر اقتصاد: حقوق بگیران ۲ برابر مشاغل مالیات می دهد

به گزارش زیپو کالا رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: حقوق بگیران بخش های دولتی و غیر دولتی دو برابر مشاغل مالیات می دهند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از سازمان امور مالیاتی، داوود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در برنامه تلویزیونی به تشریح و تبیین آخرین وضعیت نظام مالیاتی کشور در زمینه های مختلف از قبیل طرح ساماندهی کارت خوان ها، مالیات حقوق بگیران، مالیات مشاغل، مالیات بر ارزش افزوده و دیگر موارد پرداخت. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این گفتگو درباب میزان درآمدهای مالیاتی و تغییرات آن نسبت به سال قبل گفت: درآمدهای مالیاتی در مقایسه با سال قبل حدود ۶۰ درصد رشد داشته است که قسمتی از آن حاصل تورم و بخشی نیز به سبب کوشش مالیاتی همکاران خدوم این سازمان بوده است. وی اشاره کرد: به سبب افزایش کارهای مردم بعد از کاهش کرونا و همین طور افزایش قیمت ها، میزان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به نسبت سال قبل با رشد شایان توجهی روبه رو شده است. در همین راستا با افزایش اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی در سال آینده نیز میسر خواهد شد. منظور در قسمتی از گفتگوی خود به مقایسه سهم مالیات دریافتی در بخش مشاغل و حقوق بگیران اشاره نمود و گفت: هم اکنون مالیات دریافتی ما از حقوق بگیران دولتی و غیردولتی حدود دو برابر مالیات مشاغل است که امسال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. وی با اعلان اینکه متوسط سرانه وصول مالیات از بخش مشاغل ۵۰ میلیون ریال در سال است، دلیل پایین بودن این میزان را نبود اطلاعات کافی از مشاغل و درآمدهای مشمول آنان عنوان نمود و اضافه کرد: در سال آینده به سبب رفع قسمتی از مشکل فقدان اطلاعات کافی، افزایش درآمد در این بخش را پیش بینی می نماییم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد: بخش بزرگی از صاحبان مشاغل در حدود دو تا سه میلیون تومان مالیات در سال پرداخت می کنند و بنا بر این حس مردم درباب تبعیض بین مالیات حقوق بگیران و مشاغل، حسی به جا و صحیح است که بنا داریم با تاکید بر نظام مالیاتی داده محور و بهره گیری بیش از قبل از بانک اطلاعات و دیگر ابزارهایی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، این روند را تصحیح نمائیم.

منبع: