یك عضو كمیسیون انرژی مجلس تشریح كرد آخرین وضعیت بررسی طرح های تغییر شیوه سهمیه بندی و قیمت گذاری حامل های انرژی

به گزارش زیپو کالا یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اشاره کرد: هنوز یک کمیته کارشناسی مشترک بین دولت، مجلس و نمایندگان بخش خصوصی جهت بررسی کارشناسی کارکردها و آثار طرح های مطروحه در حوزه تغییر شیوه سهمیه بندی و قیمت گذاری حامل های انرژی شکل نگرفته است.
فریدون عباسی در گفت و گو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت بررسی طرح های سهمیه بندی بنزین در کمیسیون انرژی، بیان کرد: مباحثی که از شروع شروع به کار مجلس یازدهم در این مساله مطرح شده در کمیته نفت کمیسیون درحال بررسی است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: یکی از این طرح ها، طرح وان بود که سال قبل عنوان شد و بنده بعنوان یک کارشناس سوالاتی را درباب این طرح بیان کردم و از ارائه کننده طرح خواستم که بنده را قانع کند و الان نیز درحال کار بر روی این طرح هستند.
ایشان سپس با اعلان اینکه هنوز یک کمیته کارشناسی مشترک بین دولت، مجلس و نمایندگان بخش خصوصی جهت بررسی کارشناسی طرح های مطروحه در موضوع سهمیه بندی حامل های انرژی و قیمت گذاری آنها تشکل نشده است، اظهار نمود: سال قبل تعدادی از طرح های مطروحه در بحث تغییر شیوه اختصاص سهمیه ها در کمیسیون انرژی بررسی گردید اما هنوز اجماعی صورت نگرفته تا با کار کارشناسی دقیق به یک نتیجه مشخص برسیم.
با کار جزیره ای در این عرصه به نتیجه مطلوب نمی رسیم نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی، با اعلان اینکه یکباره وزارت نفت و دولت خودش به سمت اجرای طرحی بصورت آزمایشی در زمینه سهمیه بندی بنزین رفته است، اشاره کرد: تا آن زمان که در این عرصه بصورت جزیره ای کار شود به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید و باید کارکرد هر یک از طرح ها و نتایح آنان مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.
عباسی در آخر اشاره کرد: مجلس جای خوبی جهت بررسی این موضوعات است و هر تغییری در شیوه سهمیه بندی یا قیمت گذاری ها بعد از انجام کار کارشناسی بهتر است همراه با مصوبه مجلس باشد.

منبع: