پافشاری مجلس بر افزایش مالیات سیگار با وجود هشدارها

زیپو کالا: با وجود هشدارهایی که در ارتباط با افزایش قاچاق سیگار در پی افزایش بیش از ۸۰۰ درصدی مالیات سیگار داده شده، کمیسیون تلفیق مجلس تصویب کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی، مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند،  ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان به عنوان عوارض اضافه شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، از دی ماه امسال مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع شود و هر سال پنج درصد به آن اضافه شود که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم به همین دلیل مالیات سیگار تعیین شده بود. اما بتازگی کمیسیون تلفیق برای هر کارتن سیگار تولید داخل دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در هر کارتن سیگار خارجی سه میلیون تومان مالیات نخی پیش بینی نمود که ۸۲۰ درصد نسبت به مالیات نخی سال جاری سیگار افزایش را نشان میدهد. حالا گزارش ها حاکی از تصویب این بند در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است.
بر این اساس کمیسیون تلفیق تصویب کرده که از شروع سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند ۸۰۰ تومان، هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان، هر بسته ۵۰ گرمی معسل تنباکوی قلیان داخلی سی هزار ۳۰۰۰ تومان و هر بسته تنباکوی وارداتی ۳۰ هزار تومان بعنوان عوارض اضافه شود.
همین طور وزارت امور اقتصاد و دارائی مکلف است مبالغ مذکور را از تولید کنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب در آمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
مخالفان و موافقان چه می گویند؟
این مساله از زمانی که عنوان شد، انتقادات زیادی به همراه داشت و تاجدار، رییس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی هشدار داد که در صورت تصویب مصوبه کمیسون تلفیق در ارتباط با مالیات سیگار در صحن علنی مجلس، قاچاق سیگار آنچنان صرفه اقتصادی خواهد یافت که با فرض محال و در صورت کشف ۵۰ درصد از سیگارهای قاچاق، باز هم این تجارت برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی خواهد داشت.
او همین طور پیش بینی کرده بود که علاوه بر افزایش قیمت ناشی از قیمت مواد اولیه، هزینه های تولید و سایر مالیات ها، فقط با اعمال مالیات نخی هر پاکت سیگار داخلی ۴۶۰۰ تومان و هر پاکت سیگار بین المللی ۶۰۰۰ تومان گران می شود و علاوه بر این منجر به تعطیلی یا کاهش شدید تولید واحدها خواهد شد.
تاجدار قبل تر هم در انتقاد از مالیات نخی که برای سال ۱۴۰۰ اعمال شده گفته بود که مالیات نخی ۵۰ درصد قیمت تمام شده کالا را شامل می شود، اما با توجه به این که حاشیه سود شرکت های بین المللی بالاست، این مالیات تأثیری در تولید آنها ندارد. اما سود پایین شرکت های داخلی و سر به سر بودن آن، موجب می شود واحدهای تولیدی داخلی توان افزایش تولید نداشته باشند.
البته در مقابل وزارت بهداشت همیشه موضع مخالف این را داشته است. برای مثال جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات بارها اعلام نموده که ایران کمترین مالیات را بر محصولات دخانی دارد و قاچاق فقط بهانه و توجیهی برای جلوگیری از افزایش مالیات و متقاعد ساختن دولت و مجلس برای عقب نشینی از تصمیماتی که می تواند منجر به کاهش مصرف مواد دخانی از یک طرف و به کارگیری مالیات دریافت شده برای رفاه مردم شود، است.
گفتنی است که تا قبل از دی ماه امسال و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف های مالیات سیگار شامل ماده ۷۳ قانون برنامه ششم که برای شرکت های داخل ۱۰ درصد و شرکت های بین المللی ۲۵ درصد است و همین طور ۱۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده، دو درصد حق انحصار و مالیات نخی ۲۵۰ و ۵۰۰ هزار تومانی برای برندهای داخلی و خارجی بود.

منبع: