مدیرعامل توانیر: روستای بالای ۱۰ خانوار بدون برق در کشور وجود ندارد

مدیرعامل توانیر اظهار داشت: تا آخر دولت سیزدهم ۱۰۰ درصد جمعیت کشور به شبکه برق متصل خواهند شد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از صدا و سیما، آرش کردی ضمن اشاره به دستاوردهای پرافتخار صنعت برق، بعد از انقلاب اسلامی، افزود: شاخصهای صنعت برق، رشد ۱۰ تا ۱۵ برابری داشته است. وی افزود: دسترسی روستاها به شبکه برق سراسری از ۴۳۰۰ روستا در ابتدای انقلاب اسلامی به رقم ۵۷ هزار و ۹۶۶ روستا رسیده است و هم اکنون، روستای بالای ۱۰ خانوار بدون برق وجود ندارد. مدیر عامل توانیر همینطور تصریح کرد: تابحال ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و ۹۹، ۷ درصد جمعیت روستایی، در کشور به شبکه برق، متصل شدند که طبق آمار، این رقم بیشتر از متوسط دنیا است. کردی ضمن اشاره به هدف گذاری برق رسانی کشور در سال ۱۴۰۰، افزود: سال جاری ۲۵۰ روستا در برنامه برق رسانی قرار دارند که برق ۲۱۱ روستا با اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان، افتتاح شده است. وی ضمن اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری اضافه کرد: توسعه زیرساختی روستاها، باید بگونه ای باشد که مهاجرت معکوس اتفاق بیافتد. کردی در انتها تصریح کرد: هدف وزارت نیرو برق رسانی به ۱۰۰ درصد جمعیت کشور تا آخر دولت سیزدهم است.