واکنش اتاق ایران به شائبه های درآمدی این نهاد

دبیر کل اتاق ایران ضمن تکذیب درآمد هزاران میلیاردی این نهاد، اظهار داشت: میانگین بودجه اتاق از محل ۳ در هزار درآمد مالیات ۱۶۰میلیارد تومان است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا رمضانی با تکذیب مطالبی که درباره درآمد هزاران میلیارد تومانی از محل ۳ در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی انتشار یافته است، اظهار داشت: طبق گزارش های حسابرسی شده موجود در اتاق ایران میانگین درآمد ناشی از ۳ در هزار درآمد در ۵ سال قبل یعنی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ سالانه حدود ۱۶۰ میلیارد تومان بوده است.
دبیر کل اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این منابع بر مبنای قانون، بر اساس گزارش های حسابرسی شده در پشتیبانی از اتاق های سراسر کشور، تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه ها، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی سراسر کشور، شوراها و اتاق های مشترک، کمیسیون های تخصصی و سایر واحدهای وابسته هزینه شده است و گزارش آن هم سالانه در مجمع اتاق عرضه و تصویب شده است.
بر اساس اظهارات او اخباری که درباره منابع هزاران میلیارد تومانی از این بخش انتشار یافته، به هیچ وجه حقیقت ندارد و برخی فضاسازی های منفی تلاش در تشویش اذهان عمومی و تخریب جایگاه بخش خصوصی دارند.