قائم مقام وزیر صمت: طرح درج قیمت تولیدکننده متوقف نشده بلکه پرقدرت تر درحال اجراست

به گزارش زیپو کالا قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار داشت: طرح درج قیمت تولیدکننده نه تنها متوقف نشده بلکه با قدرت بیشتر درحال اجراست.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، محمدصادق مفتح در ارتباط مستقیم با شبکه خبر در مورد این که آیا درج قیمت تولیدکننده روی کالاها لغو نشده است، اظهار داشت: درج قیمت تولیدکننده روی کالاها حذف نشده و بحث هایی در مورد لغو این طرح فضاسازی است و در هر طرحی به این گستردگی نقطه نظراتی وجود دارد.
وی اضافه کرد: طی جلساتی که برگزار شد بحث بر این بود که جلسات کارشناسی ادامه پیدا کند و پیشنهاداتی که در جهت بهبود این پروژه و کارایی بهترین پروژه وجود دارد شناسایی و عملیاتی شود و این طرح طبقه متوقف نشده است بلکه ادامه کار با قدرت و قوت بیشتری انجام می شود.
مفتح اظهار نمود: در بازبینی ها واحدهای کوچک تولیدی مدنظر بود و اظهار نگرانی می شد که امکان دارد واحدهای تولیدی نتوانند در فضای رقابت به خوبی عمل کنند.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان نمود: هر طرحی مرحله تکامل را طی می کند و به این معنا نیست که اصل طرح به تعویق بیافتد یا تصمیم دیگری گرفته شود.
وی اظهار داشت: بازبینی در طرح درج قیمت تولید کننده بر روی کالاها برای هماهنگی بین خرده فروش ها، عمده فروش ها، تولیدکنندگان و شبکه توزیع است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اظهار نمود: منافع این طرح به عامه مردم و مصرف کنندگان نهایی خواهد رسید و یکی از پروژه های اساسی و اصولی است که در کشور اجرا می شود.

منبع: