افزایش قیمت گل در آستانه روز مادر

زیپو کالا: خوزستان رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه اهواز از افزایش قیمت گل در آستانه روز مادر اطلاع داد.

مصطفی پناباد در گفتگو با ایسنا ضمن اشاره به افزایش قیمت گل در آستانه روز مادر، درباره علت این افزایش قیمت اظهار نمود: پیش از روز مادر و یا هر مناسبتی، گل ها به صورت یخچالی نگهداری می شوند و دلالان گل را از چند روز قبل خریداری نموده و به صورت یخچالی دپو می کنند و به این علت در چنین روزهایی، قیمت گل خیلی بالا می رود و گل فروشان چون گل را با قیمت بالا خریداری می کنند مجبور می شوند با قیمت بالا هم به فروش برسانند.

وی در مورد وضعیت تأمین گل در اهواز اضافه کرد: در مجموع چون گل از بازار گل تهران، محلات استان مرکزی و اصفهان با قیمت بالا خریداری می شود، با قیمت بالا هم آنرا در بازار عرضه می کنند. گل های موجود در بازار بیش تر از خارج استان تهیه می شوند که بخش عمده آن در ارتباط با محلات استان مرکزی است.

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه اهواز درباره ی قیمت هر شاخه گل خاطرنشان کرد: هم اکنون قیمت هر شاخه گل رز فوق ممتاز هلندی ۳۵ هزار تومان، هر شاخه گل مریم ۲۵ هزار تومان، هر شاخه داوودی ۶۰ هزار تومان، هر شاخه انتریوم ۴۵ هزار تومان، هر شاخه آلسترمریا ۲۵ هزار تومان و هر شاخه گل نرگس ۶ هزار تومان است.

پناباد درباره توان خرید مردم اظهار داشت: دو روز پس از هر مناسبت مثلاً همین روز مادر، قیمت گل شکسته می شود و کاسته می شود، در واقع مناسبت ها قیمت گل را می افزایند و این مورد سبب شده خرید مردم کاهش پیدا کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه اهواز درباره ی قیمت هر سبد گل بیان نمود: قیمت هر سبد گل بر مبنای نوع و تعداد گلی که در آن جای می گیرد، تعیین می شود و در این حوزه فروشنده بابت خود سبد و گل آرایی هزینه ای جزیی دریافت می کند.

وی اضافه کرد: عامل تعیین کننده قیمت گل، دلالان هستند و ما تمایل داریم قیمت گل را فصلی نماییم تا قیمت گل پایین بیاید و فرهنگ خرید گل و گیاه توسط مردم از بین نرود.