ماجرای خط فقر ۴ میلیون تومانی چیست؟

به گزارش زیپو کالا یک کارشناس حوزه کار با مثبت ارزیابی کردن اقدام وزارت کار در تعریف خط فقر، منظور از اعلام خط فقر چهار میلیون تومانی از جانب معاونت رفاه این وزارت خانه را تشریح و تصریح کرد: برای تصمیم گیری بهتر در مورد پرداخت حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان نیازمند تعریف خط فقرهستیم.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: این که دولت سیزدهم از تعریف خط فقر استقبال کرده را باید یک گام مثبت و اساسی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در کشور تلقی نماییم و به فال نیک بگیریم، چون طی چهار دهه گذشته خط فقر در کشور تعریف نشده و یکی از وظایف اصلی سازمانهای مسئول مثل مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت رفاه این است که خط فقر را تعریف کنند ازاین رو باعث خرسندی است که این اقدام از جانب دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است.

وی خط فقر را یک شاخص اقتصادی و موضوعی تخصصی و فنی دانست که از یک فرآیند محاسباتی در حوزه سبد معیشت و کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تبعیت می کند و افزود: در تعریف خط فقر، چهار بسته حایز اهمیت است؛ اول کالاهای اساسی و ارزاق عمومی مردم که یک بسته حیاتی و مهم می باشد. دوم بسته مسکن که در خرید و اجاره خانه نقش دارد، سوم بهداشت و درمان و بسته چهارم، آموزش و حمل و نقل است؛ بنابر این باید در استخراج خط فقر چهار بسته اساسی در معیشت مردم به درستی محاسبه شود.

این کارشناس روابط کار خاطرنشان کرد: بانک مرکزی و مرکز آمار به خوبی می دانند که این اقلام جزو کالاها و اقلام اساسی است که در تعریف خط فقر باید محاسبه و اعمال شود، اما تعریف خط فقر در دنیا دو نوع است؛ خط فقر نسبی و خط فقر مطلق و هرکدام آستانه و محاسبات خویش را دارد و ارقامش متفاوت می باشد.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه اگر اعداد و ارقام در ارتباط با خط فقر از جانب معاونت رفاه دقیق اعلام می شد شاید حاشیه به وجود نمی آمد، اظهار نمود: وقتی اعلام می نماییم که خط فقر در شهرها ۴ میلیون تومان و در تهران ۵ میلیون تومان است، باید دقیقا بگوییم که این خط فقر اعلامی در ارتباط با کدام خط فقر است. به جهت اینکه در کشور بتوانیم دهک های نیازمند حمایتهای دولتی را شناسایی و در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به درستی عمل نماییم، به تعریف خط فقر در کشور هم به صورت مطلق و هم نسبی نیاز داریم. متاسفانه طی سال های گذشته این شاخص را نداشتیم و هیچ گاه اعلام نشده است و اگر اعلام می شود باید مثل خیلی از آمارهای دیگر به شکل رسمی از جانب سازمانهای مسئول منتشر شود.

این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: در چند سال قبل بخصوص پس از شدت یافتن تحریم های ظالمانه، تعداد افراد رجوع کننده به نهادهای حمایتی افزایش پیدا کرده است. طبق برآوردهای سازمانهای حمایتی و کمیته امداد، حدود ۳۰ میلیون نفر مستحق حمایتهایی هستند که در چهارچوب وظایف کمیته امداد و سازمان بهزیستی عرضه می شود. این افراد جزو طبقاتی هستند که دارای فقر مطلق هستند و هیچ درآمد و حقوقی ندارند که کفاف هزینه های زندگی آنها را بدهد.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: در بحث فقر نسبی هم باید به آمارهایی که از یارانه معیشتی عرضه شده استناد نماییم. تا آخر دولت دوازدهم که بحث یارانه معیشتی مطرح و برنامه ریزی برای یارانه بنزین صورت گرفت، طبق آمارها اعلام گردید که بیشتر از ۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مستحق دریافت یارانه معیشتی هستند؛ یعنی بیشتر از ۶۰ میلیون نفر گرفتار فقر نسبی و مستحق حمایت هستند بنابر این منظور از اعلام رقم چهار میلیون تومانی برای خط فقر احیانا خط فقر مطلق بوده است و انتظار می رود چنین آمارها و مباحث فنی و تخصصی بر مبنای مباحث علمی دنیا مطرح شود تا مورد شائبه قرار نگیرد.

وی با اشاره به اینکه رقم فقر نسبی بیشتر از خط فقر مطلق است، درباره رقم ۱۱ میلیون تومانی هزینه سبد معیشت که مدتی قبل به آن پرداخته شد، اظهار نمود: در خط فقر نسبی کالاهای بیشتری درنظر گرفته می شود. مثلاً در حوزه آموزش کسی که نمی تواند برای فرزندش تبلت یا لپ تاپ تهیه نماید تا به سادگی از خدمات آموزشی استفاده نماید، حتی اگر ماهانه ۵ میلیون تومان حقوق داشته باشد، در خط فقر نسبی قرار می گیرد. بنابر این کسانی که زیر ۱۰ میلیون تومان در تهران درآمد دارند گرفتار فقر نسبی هستند و این گروه هم مانند گروه فقر مطلق باید مورد حمایت قرار گیرند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، در فقر نسبی افراد تمکن لازم برای پرداخت هزینه هایشان را در حوزه آموزش، بهداشت و درمان، رفاه و مسکن ندارند.

منبع: