یك مقام مسئول: تابحال برق هیچ صنعتی قطع نشده است

به گزارش زیپو کالا مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران اظهار داشت: تابحال خاموشی برنامه ریزی شده ای در صنایع اعمال نشده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران مصطفی رجبی مشهدی اضافه کرد: اولویت بندی شدن مصرف برق صنایع فولاد، به علت افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت های تأمین سوخت در فصل زمستان است و تابحال برق هیچ صنعتی قطع نشده است. وی در مورد قطعی برق از اول پاییز اظهار داشت: از اول پاییز تابحال برق هیچ صنعتی در کشور قطع نشده است و اولویت بندی شدن برق صنایع فولاد، به علت محدودیت های تأمین سوخت در فصل زمستان است و برای پیشگیری از قطعی برق باید محدودیت هایی مانند ممنوعیت استخراج رمز ارزهای دیجیتال و اولویت بندی برق صنایع صورت گیرد.