صدور مجوز مشاغل خانگی هم سه روزه شد

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاههای متولی صدور مجوز مشاغل خانگی ۱۰ روز مهلت داد تا فهرست فعالیت های ممنوع و مجاز را به دبیرخانه ساماندهی مشاغل خانگی اعلام کنند. همینطور مجوز فعالیت مشاغل خانگی ظرف سه روز باید صادر شود؛ در غیر این صورت سیستم به صورت خودکار مجوز را صادر خواهد نمود.

به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، در کشورهای توسعه یافته مشاغل خانگی سهم بسزایی در تولید ناخالص داخلی داشته و از ارزش افزوده بالایی برخوردار می باشند. شیوه اشتغال خانگی و زنجیره اتصال تولیدات خانگی در این کشورها از درون خانه ها و در چارچوب انعقاد قرارداد کار میان واحدهای بزرگ و متوسط تولیدی جریان می یابد. در حالیکه بیشتر از ۱۵ درصد اشتغال در کشورهای توسعه یافته متعلق به مشاغل خانگی است، این رقم در ایران بین ۳ تا ۴ درصد برآورد می شود.
وزیر کار می گوید: در کشورهای پیشرفته و فوق صنعتی، مشاغل خانگی حتی تا ۲۳ درصد کل مشاغل این کشورها را به خود اختصاص داده و ما باید از فرصت تنوع بالای جغرافیایی، قومیتی و فرهنگی خود برای ایجاد مشاغل خانگی بومی و محلی به نحو شایسته استفاده نماییم.

با توجه به تنوع بالای جغرافیایی، قومیتی و فرهنگی کشور باید به نحو شایسته از این فرصت برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی استفاده گردد.به گفته وی، این مسأله قابل قبول نیست که در طول پنج سال تنها ۲۴۰ هزار شغل در حوزه مشاغل خانگی بوجود آمده باشد.
عبدالملکی تاکید دارد که از ظرفیتها و فرصت های مشاغل خانگی بسیار کم استفاده شده و در دور جدید با اقدامات انقلابی و تسهیل و کاهش زمان صدور مجوزها به ایجاد و گسترش و تقویت مشاغل خانگی پرداخته خواهد شد.
در جهت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، وزارت کار درصدد است تا زمان صدور مجوز فعالیت های مشاغل خانگی را به سه روز کم کند. آنطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته دستگاههای متولی صدور مجوز مشاغل خانگی ۱۰ روز فرصت دارند فهرست فعالیت های ممنوع و مجاز را به دبیرخانه ساماندهی مشاغل خانگی اعلام کنند و مجوز فعالیت مشاغل خانگی ظرف سه روز باید صادر شود؛ در غیر این صورت سیستم به صورت خودکار مجوز را صادر خواهد نمود.

در واقع دستگاههای متولی صدور مجوز مشاغل خانگی موظف شده اند با همکاری ستاد ساماندهی و پشتیبانی از مشاغل خانگی شرایط صدور مجوز را بگونه ای تنظیم کنند که افراد بتوانند با ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه، کد رهگیری گرفته و فعالیت خویش را آغاز کنند. وزارت کار درصدد است سخت گیری قبل صدور مجوز را به نظارت پس از شروع کار تبدیل کند.
به اعتقاد کارشناسان بازار کار، مشاغل و کسب و کارهای خانگی به تحول اقتصاد جوامع محلی و افزایش فرصتهای شغلی در مناطق کم برخوردار منجر می شود و به درآمدزایی خانوارها کمک می نماید.
رضا محمودی، کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا می گوید: از آنجا آنکه ایجاد شغل و حفظ اشتغال موجود همچون دغدغه های کشور به حساب می آید، توسعه کسب و کارهای خانگی در شرایط حاضر می تواند بعنوان یکی از راهکارهای اشتغالزایی مطرح باشد.
وی احتیاج به سرمایه و هزینه کم و درآمدزایی بالا را همچون مزیت های اشتغال خانگی عنوان کرده و می گوید: صاحبان مشاغل خانگی به علت نبود بروکراسی های پیچیده اداری، سودآوری و تنوع رشته های مختلف در این مشاغل زودتر به درآمد می رسند.
محمودی همینطور بر ضرورت استفاده از بستر تعاونی ها جهت راه اندازی مشاغل خانگی تاکید کرده و می گوید: تعاونی های مشاغل خانگی می توانند تا ۲۰ درصد برنامه اشتغال را محقق و در یک اقدام ضربتی و جهادی، به ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند.

بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار، اختیار صدور مجوز مشاغل خانگی به استانها و شهرستانها تفویض می شود و اتحادیه های تعاونی تأمین نیاز با هدف ایجاد زنجیره ارزش شکل می گیرد.با توجه به اعلام معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه مشاغل خرد و خانگی، اختیارات صدور مجوز مشاغل خانگی به استانها و شهرستانها تفویض می شود. همینطور اتحادیه های تعاونی تأمین نیاز با هدف ایجاد زنجیره ارزش تشکیل و فرآیند صدور مجوز مشاغل خانگی از نظارتهای پسینی جایگزین نظارت پیشین می شود.
پیش از این هم صدور مجوز فعالیت آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای که تا پیش از دولت سیزدهم هشت ماه به طول می انجامید، برابر اعلام وزارت کار برای افراد حائز شرایط به سه روز کاری کاهش پیدا کرده و مقرر شد که در صورت اطاله بررسی، سیستم به صورت خودکار بعد از روز سوم مجوز را صادر کند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، برابر آمارها در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نزدیک به سه میلیون نفر متقاضی ثبت نام مشاغل خانگی بودند که از این تعداد یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر موفق به دریافت مجوز شدند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کاهش زمان صدور مجوز فعالیت مشاغل خانگی را با جدیت دنبال می کند.

منبع: