معاون شركت توسعه منابع آب آب و نیروی ایران مطرح كرد؛ اجرای نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار توسط بخش خصوصی در لرستان

زیپو کالا: لرستان معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از اجرای نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان توسط بخش خصوصی آگاهی داد.
مهندس بهروز مرادی در گفت وگوی اختصاصی با ایسنا اظهار نمود: طرحی که در استان در حال انجام می باشد نیروگاه تلمبه ذخیره ای رودبار لرستان است که ظرفیت ۴۰۰ مگاوات خواهد داشت.
وی با اعلان اینکه این نیروگاه در محل سد و نیروگاه رودبار لرستان قرار دارد، بیان کرد: اخیراً فراخوان این پروژه انجام شده به جهت اینکه بخش خصوصی جذب و این طرح را بصورت BOT ( بی، او، تی) اجرا نماید.
معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران افزود: در این راستا بخش خصوصی و خصوصاً بانکها اعلام آمادگی کردند که امیدواریم ظرف چند ماه آتی بتوانیم قرارداد این نیروگاه تلمبه ذخیره ای را منعقد نماییم تا بخش خصوصی در محل مستقر شود و به صورتBOT ( بی، او، تی) بیست ساله این طرح اجرائی و عملیاتی شود.
مرادی افزود: برق نیروگاه های تلمبه ذخیره ای در زمان های پیک استفاده می نماییم بعنوان مثال در زمانی که مصرف بالاست استفاده می شود و نقش یک باتری برای ذخیره نیروگاه خورشیدی و بادی ایفا کند.
وی اضافه کرد: نیروگاه های خورشیدی که برق تولید می کند برق آنها هنگام روز است و این برق را می توان با پمپاژ آب به مخزن بالای نیروگاه تلمبه ذخیره ای این برق را خیلی ارزان خریداری و تبدیل به برق با قیمت گران نماییم و در زمان هایی که شبکه نیاز شدید دارد مورد استفاده قرار گیرد.
معاون برنامه ریزی و نظارت شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اشاره کرد: نیروگاه تلمبه ذخیره ای هزار مگا واتی سیاه بیشه را به پایان رساندیم.

منبع: