اعلام نتیجه بیست و یکمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی

زیپو کالا: بانک مرکزی طی اطلاعیه ای نتیجه بیست و یکمین هفته عرضه اوراق بهادار دولتی منتهی به مورخ ۹ آذر ۱۴۰۰ را اعلام نمود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از بانک مرکزی، بانک مرکزی در اطلاعیه ای ضمن اعلام نتیجه بیست و یکمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در ۹ آذر ۱۴۰۰، تاریخ برگزاری حراج جدید اوراق یاد شده را ۱۶ آذر ماه جاری اعلام نمود. مشروح اطلاعیه به این شرح است: حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش همه پیشنهادات دریافتی یا فروش کل اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را بمنظور تصمیم گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش های برنده اقدام می کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می شود. بانک مرکزی برمبنای جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه بمنظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

منبع: