خاندوزی درباره وضعیت اقتصادی به مجلس توضیح می دهد

زیپو کالا: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت که وزیر اقتصاد در جلسه علنی فردا به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت اقتصادی کشور می پردازد.
سید نظام موسوی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: مجلس فردا جلسه ای را با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جهت ارائه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشور برگزار کرده و برخی از نمایندگان نیز دیدگاه هایشان را مطرح می کنند. این جلسه بصورت علنی خواهد بود.
وی همین طور با اشاره به معرفی مسعود فیاضی بعنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس اظهار داشت که یک هفته فرصت بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی در کمیسیون ها است و در هفته آتی جلسه ای در صحن علنی برای رأی گیری درباره ایشان برگزار می گردد.