کاهش ۲۷ درصدی ذخایر سدها نسبت به سال قبل

زیپو کالا: آمار شرکت مدیریت منابع آب کشور نشان می دهد، تا ۱۴ آبان ماه سال آبی جاری (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم موجود آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۷.۹ میلیارد مترمکعب است که کاهشی در حدود ۲۷ درصدی نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته را نشان میدهد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، بررسی وضعیت سدهای کشور نشان می دهد، میزان کل ورودی به سدهای کشور طی سال آبی جاری حدود ۱.۵۷ میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل ۲۶ درصد نسبت به سال آبی گذشته در زمان مشابه را تبیین می کند.
میزان کل حجم خروجی از سدهای کشور از شروع مهرماه تا ۱۴ آبان نیز معادل ۲.۸۸ میلیارد مترمکعب است که کاهشی معادل ۴۰ درصد نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته نشان میدهد.
در وضعیت فعلی، سدهای کشور قابلیت ذخیره حداکثر حجم آبی در حدود ۵۰.۵ میلیارد مترمکعب را داراست که تنها حدود ۳۵ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور، حجم آب ذخیره شده وجود داشته و این میزان برای تعدادی از سدهای مهم کشور بسیار کمتر است. در استانهای خوزستان و تهران، میزان پرشدگی متوسط مخازن طی سال آبی جاری به ترتیب در حدود ۴۱ درصد و ۲۳ درصد است.
بر این اساس، کاهش میزان حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از یکسو و نیز تداوم کاهش ۲۶ درصدی آب ورودی به سدها از یکم مهر تا حالا نسبت به زمان مشابه سال آبی گذشته از طرف دیگر و نیز پیش­ بینی تداوم بروز بارش کمتر از نرمال در پاییز و احیانا زمستان پیش رو، ضرورت مدیریت مصارف در بخش­ های شرب و به ویژه کشاورزی را اثبات می کند.
این گزارش می افزاید، سال آبی در ادبیات حاکم بر مدیریت منابع آبی به یک دوره دوازده ماهه اطلاق می شود که شروع آن ابتدای مهرماه و خاتمه آن شهریور است.

منبع: