ستاری اعلام كرد اجرای بخشنامه ای برای پشتیبانی از پارک ها

به گزارش زیپو کالا معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر این که تولید محصول حاصل سرمایه گذاری است، اظهار داشت: با پول دولتی محصول تولید نمی گردد، نمونه آن پژوهشگاه ها هستند که قادر به تولید محصول نیستند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا سورنا ستاری امروز در مراسم افتتاح برج شماره ۲نوآوری و فناوری دانشگاه امیرکبیر، توسعه را یک مفهوم فرهنگی دانست که اگر این فرهنگ اصلاح گردد، سخت افزارهای آن نیز اصلاح خواهد شد.
وی ماموریت دانشگاه ها را رفع مشکلات مردم و جامعه دانست و اضافه کرد: زمانی دور دانشگاه ها دیوار کشیده شده بود و آموزش هایی در آن ارائه می شد که ارتباطی با مسائل پیرامونی آن نداشت.
ستاری با ابراز خرسندی از این که اتفاقات خوبی در دانشگاه امیرکبیر در حوزه توسعه فناوری رخ داده است، تصریح کرد: این اقداماتی که از طرف دانشگاه ها در حوزه ایجاد شرکت های دانش بنیان، ناحیه نوآوری، پارک ها اجرائی شده است، همگی زیر ساخت هایی است که با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفته است.

وی با اشاره به بخشنامه جدید برای پشتیبانی از پارک ها، تصریح کرد: این حمایت جدید اعتبارات خوبی برای پارک ها برای توسعه فیزیکی آنها به وجود می آورد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تاکید بر حضور بخش خصوصی در زمینه توسعه فناوری، تصریح کرد: هم اکنون سرمایه گذاری ما در پارک فناوری بزرگی چون پردیس یک به ۲۰ است و اطمینان داریم که اگر یک میلیارد تومان در این پارک سرمایه گذاری نماییم، ۲۰ میلیارد بخش خصوصی سرمایه گذاری خواهدنمود.
وی تولید محصول فناورانه را حاصل مشارکت بخش خصوصی دانست و اظهار داشت: از پول دولتی محصول خارج نمی گردد، نمونه آن پژوهشگاه های دولتی هستند که توانایی تولید محصول را ندارند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اعلان اینکه دانشگاه ها باید روابط خودرا با شرکت های دانش بنیان خصوصی ساماندهی کنند، اشاره کرد: این که دانشگاه ها بخواهند سهامداری کنند، گزینه درستی نیست.
وی با اعلان اینکه معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی حمایت های خوبی از شرکتها خواهند کرد، اضافه کرد: دانشگاه امیرکبیر نیز باید صندوق پژوهش و نوآوری خودرا توسعه دهد تا بتواند از واحدهای فناور حمایت کند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با اشاره به تعدادی از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان دانشگاه امیرکبیر، اشاره کرد: تعدادی از محصولات فناورانه وجود دارد که مشتریان زیادی ندارند، ولی یکی از نیازهای کشور است که نمونه آن پانسمان بیماران EB است.
وی اشاره کرد: از آنجا که چنین محصولاتی تولید انبوه ندارند، نیاز است تا با پشتیبانی از این شرکتها و پوشش ریسک آنها را یاری نماییم.

منبع: