تولید کارخانجات چین رشد کرد

فعالیت کارخانجات چین در ماه اکتبر با سریع ترین رشد خود در چهار ماه گذشته روبرو شده است. در این ماه سفارشات جدید افزوده شد و اختلالات ناشی از قطع برق کمتر شد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از رویترز، فعالیت کارخانجات چین در ماه اکتبر با سریع ترین رشد خود در چهار ماه گذشته روبرو شده است. در این ماه سفارشات جدید افزوده شد و اختلالات ناشی از قطع برق کمتر شد. شاخص کایچین مارکیت مدیران خرید (پی ام آی) شرکت های تولیدی چین در ماه اکتبر به ۵۰.۶ واحد رسید که این بالاترین سطح این شاخص از ماه ژوئن تا کنون است. اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز پیش بینی می کردند رقم این شاخص نسبت به ماه سپتامبر تغییری نکرده و همان ۵۰.۰ واحد باقی بماند. اعداد بالاتر از ۵۰ واحد این شاخص نشان دهنده رشد کارهای تولیدی چین است و هرچه این رقم از ۵۰ بیشتر شود به مفهوم افزایش سرعت این رشد می باشد. شاخص کایچین مارکیت که مربوط به یک شرکت تحقیقاتی بین المللی است در حالی نشان دهنده رشد کارهای کارخانجات چینی است که چند روز قبل شاخص پی ام آی اداره آمار چین نشان داد فعالیت این کارخانجات برای دومین ماه متوالی افت کرده است. تحلیل گران معتقدند بازه مورد بررسی و نمونه گیری های متفاوت سبب ارائه این نتایج غیر مشابه شده است. شاخص کل سفارشات جدید در این ماه از ۵۰.۸ واحد به ۵۱.۴ واحد افزایش پیدا کرد، در صورتیکه سفارشات جدید برای صادرات افت کرده بود.