مدیر جهاد كشاورزی اهر در گفت وگو با زیپو كالا: خسارت سیل و تگرگ به کشاورزان اهری هنوز پرداخت نشده است

مدیر جهاد کشاورزی اهر با بیان اینکه ستاد مدیریت بحران پاسخی برای پرداخت غرامت کشاورزان نداده است، اظهار داشت: وعده بیمه محصولات کشاورزی برای پرداخت خسارت سیل و تگرگ ۳ روز دیگر تمام می شود.

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به پرداخت نشدن غرامت خسارت ناشی از سیل و تگرگ به کشاورزان اهری عنوان کرد: از بانک کشاورزی پیگیر شدیم تا نتیجه پرداخت خسارت سیل و تگرگ به کشاورزان از جانب بیمه محصولات کشاورزی به کجا رسید، گفتند تا آخر هفته خسارت سیل و تگرگ که در نتیجه آن منجر به از بین رفتن محصولات کشاورزی روستاییان شده پرداخت می شود.
مدیر جهاد کشاورزی اهر اضافه کرد: هنوز از وعده پرداخت خسارت ناشی از سیل و تگرگ به روستاییان و کشاورزان خسارت دیده ۲ روز مانده که در صورت خلف وعده مجدداً پیگیر خواهیم بود، هرچند گفته اند دستور پرداخت غرامت خسارت دیدگان از سیل و تگرگ ابلاغ گردیده و در آستانه اجراست.
وی بابیان اینکه حجم خسارت سیل، تگرگ، خشک سالی و … به باغات و اراضی کشاورزی شهرستان اهر نزدیک به ۳، ۰۰۰ میلیاردریال است، اظهار داشت: غرامت خسارت سیل و تگرگ به کشاورزانی پرداخت می شود که محصولات کشاورزی خویش را بیمه کرده بودند و جهاد کشاورزی در برآورد خسارت تمامی سطح کشاورزی را لحاظ می کند و فرقی بین کشاورزانی که محصولات شان را بیمه کرده یا نکرده باشند قائل نمی گردد.
اسدی افزود: بایستی ستاد مدیریت بحران برای سرپا نگه داشتن کشاورزانی که محصولات خویش را بیمه نکرده بودند و در بروز حوادث غیرمترقبه متحمل خسارت شده اند غرامتی حمایتی پرداخت کند، اما علیرغم پیگیری های مستمر، ارسال صورت جلسات و همکاری نماینده و فرماندار در حوزه مدیریت بحران؛ متأسفانه ریالی از جانب مدیریت بحران برای جبران خسارت سیل و تگرگ به کشاورزان تخصیص نیافته است.
مدیر جهاد کشاورزی اهر خاطرنشان کرد: تا ستاد مدیریت بحران اعتباری برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه به بخش کشاورزی شهرستان اهر تخصیص نداده، عملاً دست کشاورزانی که محصولات خویش را بیمه نکرده بودند خالی مانده است، البته جهاد کشاورزی برای پشتیبانی از کشاورزان خواسته بود تا وام های کشاورزی استمهال شود که خوشبختانه این امر تحقق یافت و وام های کشاورزی استمهال شده است.
وی با ذکر اینکه جهاد کشاورزی اهر همینطور درخواست کرده بود تا تسهیلات حمایتی به کشاورزان خسارت دیده از سیل و تگرگ تخصیص یابد، تصریح کرد: هنوز نتیجه درخواست تخصیص تسهیلات حمایتی به کشاورزان را دریافت نکرده ایم و هیچ جوابی در جهت پیگیری از ستاد مدیریت بحران نگرفته ایم.