شرط بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری

با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی و موافقت رییس مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی، جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی بخشیده می شود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، برمبنای تصمیم اخد شده، جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی بمنظور پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر، پیش گیری از لطمه های اجتماعی ( به سبب شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ناشی از تحریم های ظالمانه و پاندمی ویروس کرونا ) و در امتداد ترویج فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه ای همین طور به مناسبت هفته وحدت مورد بخشش قرار خواهد گرفت.
بر این اساس از تاریخ ۱۷ مهرماه تا ششم آبان ماه سال جاری به مدت ۲۰ روز این بخشودگی اعمال خواهد شد و آنطور که بیمه مرکزی تاکید کرده است شامل افرادی می شود که بیمه نامه یک ساله خریداری کنند.