در آستانه ورود به مجمع سال ۹۹ رقم خورد؛ درخشش سود انباشته بانك صادرات ایران

زیپو کالا: صورت های مالی بانک صادرات ایران با خبر خوش تحقق سود انباشته ۳۲۰۰ میلیارد تومان راهی مجمع سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۹ شد.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، با انتشار اخبار مثبت از صورت های سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ بانک صادرات ایران، این بانک با تبدیل زیان انباشته ۸۴ هزار میلیاردریالی سال مالی ۹۸ به سود انباشته ۳، ۲۰۰ میلیارد تومان و افزایش ۱۰ برابری (۹۰۰ درصدی) سود هر سهم به ۶۷۰ ریال، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ را برگزار می نماید. بانک صادرات ایران با کسب مجوز و عرضه صورت های مالی حسابرسی شده به استقبال برگزاری مجمع عمومی سالانه خود رفت. این بانک که در سال ۱۳۹۸ با زیان عملیاتی ۸۴، ۶۶۸ میلیاردریال صورت های مالی خویش را بست، خبرهای خوشی از عملکرد سال ۱۳۹۹ خود دارد. بر اساس گزارش های انتشار یافته از صورت های مالی «وبصادر» در سامانه کدال، زیان انباشته قبلی این بانک، در سال ۱۳۹۹ به سود انباشته ۳۲، ۸۵۸ میلیاردریالی تبدیل شد. این افزایش سود به میزان ۱۳۴ درصد به نوبه خود قابل توجه است. علاوه بر این، بانک صادرات ایران با رشد سود انباشته خود موفق شد مجموع حقوق صاحبان سهام را با افزایش ۵۷ درصدی به رقم ۲۰۴ هزار میلیاردریال برساند. باآنکه میزان رشد درآمد عملیاتی ۱۳۲ درصد در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بوده اما سود خالص این بانک در انتهای دوره مذکور ۸۹۵ درصد ترقی کرد تا رقم ۱۱۸ هزار میلیاردریالی را محقق کند. این رخداد باعث شد تا سود هر سهم بانک صادرات ایران با رشد ۹۰۰ درصدی به رقم ۶۷۰ ریال برسد. تمامی عملکردهای مثبت یک ساله بانک صادرات ایران ناشی از تلاش این بانک در اصلاح ساختار و صورت های مالی بوده است تا به این طریق به چابک سازی بانک دست یافته و همسو با سایر عرضه دهندگان خدمات پولی محصولات و خدمات نوین ارائه نماید. بانک صادرات ایران به منظور توسعه فعالیت خود برنامه ای راهبردی طرح ریزی کرده تا به این وسیله خدمات خویش را بر مبنای نیاز روز مردم عرضه نماید.

منبع: