تولید دو رقم اصلاح شده گیاه گلرنگ توسط محققان دانشگاه شهید باهنر كرمان

محققان پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان موفق به تولید دو رقم پاییزه گیاه گلرنگ (گل خشت) همچون دانه های روغنی متحمل به کم آبی و شوری شدند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، یکی از زمینه های فعالیت محققان پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان، تأمین دانه روغنی کشور در شرایط کم آبی و شوری است که با عنایت به واردات بیشتر از ۹۰ درصد دانه های روغنی کشور و ضرورت توجه به امنیت غذایی با تولید محصولات دانه روغنی و از سویی کم آبی و شوری، گیاه گلرنگ(گل خشت) بعنوان گیاه کاندیدا مطرح گردیده است.
در پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی این دانشگاه، طی ۱۲ سال فعالیت علمی منسجم بر روی گلرنگ، ۳۲۴ ژنوتیپ متنوع از نقاط مختلف جهان جمع آوری شد و ضمن ارزیابی های چندین سال و مکان، پتانسیل سنجی در شریط تنش های محیطی، توالی یابی ژنوم این ژرم پلاسم هم انجام شده است.
همینطور با هدف افزایش عملکرد دانه، روغن و ارتقای میزان اولئیک اسید روغن، تلاقی های گوناگونی بین ارقام خارجی با ارقام برتر ایرانی صورت گرفته است. دانشگاه شهید باهنر کرمان قطب علمی گیاهان متحمل به کم آبی و شوری و بخصوص گلرنگ، ارزن و سورگوم است و دو رقم پاییزه گلرنگ آماده معرفی بعنوان دستاورد پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی این دانشگاه در مورد دانه های روغنی است.
به نقل از وزارت علوم، با هدف برنامه ریزی برای عقد قرارداد جهت تولید عمده بذر گیاه گلرنگ برای کشاورزان، بازدید از مزارع ارقام اصلاح شده گیاه گلرنگ پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان با حضور غلامحسین خدرایی معاون طرح ملی دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی، دکتر قاسم محمدی نژاد رئیس پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه و فریدون آهنگری مدیر امور زراعت استان کرمان، به عمل آمد و فعالیتهای منتج به این ارقام مورد تحسین قرار گرفت که مقرر شد در ادامه در چارچوب قرارداد با حفظ مالکیت فکری این ارقام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند. امید است با توسعه کاشت ارقام دانه روغنی در چارچوب کشت های جایگزین بتوان کمی از وابستگی حداکثری فاصله گرفت و این قرارداد، اولین قرارداد در سطح ملی برای تأمین بذر اصلاح شده دانه روغنی بین وزارت جهادکشاورزی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

منبع: