آژانس بین المللی انرژی خواستار شد سرمایه گذاری یك تریلیون دلاری كشورهای فقیر در انرژی پاك

به گزارش زیپو کالا آژانس بین المللی انرژی اعلام نمود برای اینکه میزان آلایندگیهای جهان تا سال ۲۰۵۰ صفر شود، سرمایه گذاری در انرژی پاک در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه باید هفت برابر شده و تا سال ۲۰۳۰ به بیشتر از یک تریلیون دلار در سال برسد.

به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، در گزارشی که به همراه بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد تهیه شد، آژانس بین المللی انرژی اعلام نمود که بدون اقدام قاطعتر، انتشار دی اکسید کربن در رابطه با انرژی در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه که عموما در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی قرار دارند در دو دهه آینده به میزان پنج میلیارد تن رشد می کند. در مقابل، انتشار کربن در اقتصادهای توسعه یافته به میزان دو میلیارد تن کاسته می شود و در چین سیر یکنواختی خواهد داشت.

فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی در اطلاعیه ای اعلام نمود در خیلی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه آلودگی سیر صعودی دارد در حالیکه سرمایه گذاریهای انرژی پاک رو به افول است و شکاف خطرناکی در تلاشهای جهانی برای رسیدن به اهداف اقلیمی و انرژی پایدار بوجود آورده است. خیلی از کشورها به منابع مالی لازم برای گذار سریع به یک آینده انرژی سالمتر و موفقتر دسترسی ندارند و اثرات زیان آور بحران کووید ۱۹ در خیلی از نقاط جهان درحال توسعه تأثیر طولانی تری بر جای خواهد گذاشت.

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی، باآنکه اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه حدود دو سوم از جمعیت جهان را می سازند اما تنها یک پنجم از سرمایه گذاری در انرژی پاک را دریافت می کنند.

سرمایه گذاریهای سالانه در همه بخشهای صنعت انرژی در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه از سال ۲۰۱۶ حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده که بخشی از آن به علت چالشهایی نظیر مقررات ضعیف و عدم اجرای پروژه های انرژی پاک سودآور بوده است.

پاندمی ویروس کرونا هم توازن و توانایی مصرف کنندگان برای پرداخت هزینه انرژی را برهم زده و فاینانس دولتی را در مضیقه بیشتری قرار داده است.

سرمایه گذاریهای انرژی پاک در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه در سال ۲۰۲۰ به میزان هشت درصد افت کرد و به کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار رسید و انتظار می رود تنها اندکی بهبود در سال ۲۰۲۱ داشته باشد.

افزایش سرمایه گذاری به بیشتر از یک تریلیون دلار در سال در دهه جاری مزایای اقتصادی و اجتماعی بزرگی شامل مشاغل جدید به همراه خواهد داشت. اما مستلزم تلاش قابل توجه برای بهبود فضای داخلی برای سرمایه گذاری انرژی پاک به همراه تلاشهای بین المللی برای تسریع روند ورود سرمایه است.

فاینانس دولتی برای بازارها و بخشهایی که در مراحل اولیه توسعه قرار دارند و در وضعیتهایی که مهار ریسکها دشوار است مانند پروژه های دسترسی به انرژی در جوامع صدمه پذیر و دورافتاده به جذب سرمایه گذاری خصوصی نیاز دارد.

تیم گولد، مدیر واحد دورنماهای تأمین انرژی و سرمایه گذاری آژانس بین المللی انرژی به خبرنگاران اظهار داشت: کشورهای ثروتمندتر باید عمل به وعده خود برای بسیج سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار فاینانس از سال ۲۰۲۰ را آغاز کنند. بخشی از این فاینانس برای انرژی پاک در کشورهای فقیرتر هزینه خواهد شد.

بر اساس گزارش رویترز، وی خاطرنشان کرد نیازهای سرمایه گذاری بسیار بالاتر هستند و هدف ۱۰۰ میلیارد دلار باید بعنوان کف و نه سقف تأمین مالی ضروری دیده شود.

منبع: