فرصت چهارم برای ترخیص خودرو های دپوشده

زیپو كالا: با موافقت مجدد هیات دولت برای تمدید زمان ترخیص خودرو های دپو شده این چهارمین بار است كه این فرصت در اختیار صاحبان خودرو ها قرار می گیرد تا نسبت به ترخیص كالای خود اقدام نمایند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، ۲۹ اردیبهشت ماه سال جاری مهلت سه ماهه ای که هیات دولت برای ترخیص خودرو های مانده در گمرک و بنادر تعیین کرده بود به انتها رسید و پس از آن رایزنی هایی برای تمدید مجدد این زمان آغاز شد. به هر حال باتوجه به شرایط خاص کشور طی ماه های اخیر در شیوع ویروس کرونا و برخی ناهماهنگی ها بین دستگاه های ذیربط باعث شده بود تا شرایط مناسبی برای اقدام جهت ترخیص خودرو ها وجود نداشته باشد.
به هر ترتیب با درخواست رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت از هیات وزیران بتازگی با تمدید سه ماهه مهلت ترخیص خودرو ها موافقت شد. این در حالیست که ماجرای خودرو ها محدود به زمان فعلی نبوده و به چند سال قبل بر می گردد؛ بطوریکه حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاه به مرور وارد شده بود که به سبب تغییر ضوابط واردات خودرو ممنوعیت ثبت سفارش و ممنوعیت واردات خودرو و همین طور تحولات سیاست های ارزی امکان ترخیص پیدا نکردند تا این که پس از رایزنی های بسیار در دی ماه سال ۱۳۹۷ هیات دولت تحت شرایطی با ترخیص این خودرو ها موافقت نمود که براین اساس زمان چهارماهه ای تعیین شد که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به انتها رسید و مجدد دو ماه دیگر تمدید گردید.
اما پس از اختتام فرصت در تیرماه سال قبل دیگر زمانی در اختیار صاحبان خودرو قرار نگرفت و این در حالی بود که گزارش های رسمی نشان داد طی آن دو مرحله ۷۱۵۳ دستگاه مرخص شد و ۵۱۰۸ دستگاه دیگر باقی ماند.
به هر صورت در ۲۹ بهمن ماه سال قبل بار دیگر فرصت سه ماهه ای در اختیار صاحبان خودرو قرار گرفت، اما به هر ترتیب اختتام زمان با خروج تمامی خودرو ها همراه نشد و آمار نشان داد که ۱۳۸۹ دستگاه ترخیص و ۳۷۱۹ دستگاه دیگر باقی مانده است که از بین خودرو های باقی مانده ۲۴۷۱ دستگاه هیچ نیازی به تمدید زمان مصوب برای ترخیص نیاز نداشتند، اما ۱۲۴۸ دستگاه دیگر باقی ماندند که باید برای خروج مجوز زمان آن از طرف هیات دولت صادر می شد.
براین اساس طی روزهای اخیر هیات دولت سه ماه دیگر مهلت ترخیص را برای این خودرو ها تصویب کردند که در این شرایط این چهارمین مهلتی است که در اختیار صاحبان خودرو و دستگاه های ذیربط برای تخلیه گمرکات و بنادر از خودرو های دپو شده قرار می گیرد.
اما ماجرا این است که از این ۱۲۴۸ دستگاهی که زمان برای ترخیص آنها تمدید شده ۱۱۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند و آن طور که قبل تر ارونقی- معاون فنی و امور گمرکی گمرک – ایران اعلام نموده اگر در ارتباط با ثبت سفارش آنها اقدامی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام نشود، هر اندازه تمدید زمان گره ای از مشکل این خودرو ها باز نخواهد کرد و در این شرایط فقط زمان برای ترخیص ۱۴۸ دستگاه خودروی سواری تمدید شده است.
در هر حال باید طی روزهای آینده منتظر بود تا وزارت صمت در ارتباط با حل مشکل خودرو های فاقد ثبت سفارش تصمیم گیری کند که آیا مجوز باز شدن ثبت سفارش را صادر و این خودرو ها ترخیص می شوند و یا این که در نهایت در صورت عدم موافقت با این مساله خودرو ها متروکه و جهت تعیین تکلیف به سازمان املاک تملیکی ارجاع خواهند شد.

منبع: