اس اندپی گلوبال هشدار داد اقتصاد ابوظبی سال جاری ۷ و نیم درصد آب می رود

به گزارش زیپو كالا مؤسسه اعتبارسنجی اس اندپی گلوبال پیش بینی نمود كه تولید ناخالص داخلی ابوظبی سال جاری به دلیل تولید نفت كمتر و تاثیر منفی پاندمی كرونا، ۷.۵ درصد افت خواهد نمود.
به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر به نقل از رویترز، مؤسسه اعتبارسنجی اس اندپی گلوبال پیش بینی نمود که تولید ناخالص داخلی ابوظبی سال جاری به دلیل تولید نفت کمتر و تاثیر منفی پاندمی کرونا، ۷.۵ درصد افت خواهد نمود. این مؤسسه اعتبارسنجی تخمین زد کسری بودجه این امیرنشین غنی از نفت که پارسال ۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی بود، سال جاری به ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. در گزارش این مؤسسه آمده است که انتظار می رود امیرنشین های کوچک تر در امارات متحده عربی در مواقع بروز تنش های مالی، با پشتیبانی قابل توجهی از جانب ابوظبی روبرو شوند.