پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)؛ حادثه انفجار در پتروشیمی بندر امام مهار گشت

به گزارش زیپو كالا پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) اعلام نمود: سانحه انفجار در مخزن بویلر A شركت آب نیروی این پتروشیمی مهار شده و فعالیت تولید به روال قبل بازگشت.

به گزارش زیپو کالا به نقل از مهر، شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) اعلام نمود: شامگاه شنبه (سوم خردادماه) بویلر A شرکت آب نیرو در این مجتمع پتروشیمی گرفتار حریق و حادثه شد که این حادثه تأثیری در روند تولیدات مجتمع پتروشیمی بندر امام نداشت.
شرکت پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) می افزاید: ساعت ۲۲ و ۴۵ دقیقه شامگاه شنبه (سوم خردادماه) بویلر A شرکت آب نیروی بندر امام خمینی (ره) هنگام آماده سازی برای سرویس مجدد، به علت تجمع گاز در محفظه احتراق گرفتار حادثه شد.
این بویلر از سرویس خارج و در حال آماده سازی جهت راه اندازی باردیگر بود که گرفتار حریق و حادثه شد.
شایان ذکر است، این حادثه هیچ گونه تلفات انسانی به همراه نداشته و جزئیات بیشتر آن در حال بررسی است.
گفتنی است بویلر، دیگ های صنعتی با ابعاد بسیار بزرگ است که برای رساندن مایعات و سیالات (عموماً آب شیرین) به نقطه جوش و بخار حاصل از آن در فعالیتهای صنعتی استفاده می شود.