اوضاع افزایش هزینه خانوارها در شهرها

به گزارش زیپو كالا گزارش های رسمی از این حكایت دارد كه در اردیبهشت ماه سال جاری بیشترین افزایش هزینه برای خانوارهای هرمزگانی و كمترین برای آذربایجان غربی نسبت به سال قبل ثبت شده است.

به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، اعلام اخیر مرکز آمار درباره وضعیت شاخص قیمت کالا و خدمات در ایران نشان داد که تورم سالانه در اردیبهشت ماه با کاهش روبرو شده و با ریزش ۲.۴ درصدی به ۲۹.۸ درصد رسیده است، همینطور تورم نقطه به نقطه(تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد ۱.۲ درصدی نسبت به فروردین به ۲۱ درصد و تورم ماهانه به ۲.۵ درصد رسید.

این در حالی است که بررسی وضعیت استان های مختلف در جریان تغییر قیمتها از این حکایت دارد که در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه برای استان بوشهر با ۴.۷ درصد و کمترین نرخ در آذربایجان غربی با ۰.۶ درصد افزایش ثبت بوده است.

همچنین بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان با ۳۰.۵ درصد و کمترین به آذربایجان غربی با ۱۳.۷ درصد اختصاص دارد.

در رابطه با نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه هم بیشترین نرخ در استان ایلام با ۳۵.۸ درصد و کمترین آن به استان­ های آذربایجان غربی و فارس با ۲۶.۵ درصد گزارش شده است.

اوضاع تورم در شهرها

اما بررسی وضعیت شهرها در تغییر قیمت های اردیبهشت نشان داده است که بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ۴.۶ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان غربی با ۰.۳ درصد افزایش است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری هم برای استان هرمزگان با ۲۹.۸ درصد و کمترین آن برای آذربایجان غربی با ۱۳.۴ درصد است.

برای ایلام با ۳۵.۴ درصد و فارس با ۲۵.۳ درصد بیشترین و کمترین تورم سالانه گزارش شده است.

منبع: