در سال گذشته میلادی سطح آب دریای خزر به پایین ترین میزان طی ۳۰ سال گذشته رسید

به گزارش زیپو كالا سطح آب دریای خزر در سال ۲۰۱۹ میلادی، در ادامه روند كاهشی خود از سال ۱۹۹۵، به پایین ترین میزان طی ۳۰ سال گذشته رسید.
به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت نیرو، در گزارش انتشار یافته توسط مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر مؤسسه تحقیقات آب، سطح آب دریای خزر در سال ۲۰۱۹ میلادی، در ادامه روند کاهشی خود از سال ۱۹۹۵، به پایین ترین میزان طی ۳۰ سال گذشته رسید. میانگین تراز آب در این سال با کاهش ۱۳ سانتی متری نسبت به سال ۲۰۱۸، برابر با ۲۷.۱۸- متر شده است. کاهش تراز آب اخیر درحالی است که میزان ورودی آب رودخانه ولگا به عنوان تأمین کننده بخش اعظم آب رودخانه ای به این دریا، در سال ۲۰۱۹، حدود ۲۲ درصد کاهش یافته که این مساله می تواند به عنوان یکی از علل مؤثر در کاهش تراز آب اخیر محسوب شود. متوسط سالانه ورودی آب ولگا به دریای خزر حدود ۲۴۰ میلیارد مترمکعب و برآورد سالانه کل ورودی رودخانه های منتهی به خزر، ۳۰۰ میلیارد مترمکعب است. از سایر رودخانه های مهم نظیر کورا، اورال، ترک، سفیدرود، هراز، در مجموع به طور متوسط ۳۴ میلیارد مترمکعب آب وارد دریای خزر می شود. حجم آب ورودی رودخانه ها بعنوان شاخص بسیار مهم در بیلان آب خزر محسوب شده و تغییرات سالانه آن متأثر از عوامل اقلیمی، رژیم هیدرولوژیکی و بهره برداری ها است. نتایج بررسی ها نشان داده است در سال ۲۰۱۹، دوره سیلابی رودخانه ولگا که به صورت معمول از اواسط اردیبهشت تا اوایل مردادماه ادامه دارد، کوتاه تر و میزان آبدهی آن کمتر از میانگین بلندمدت بوده است. دمای سطح آب دریا هم بعنوان یکی از معیارهای اصلی در تبادل حرارتی و شاخصی در ارزیابی پتانسیل تبخیر از سطح آب که جزو مؤلفه های اصلی خروجی در بیلان آب خزر به حساب می آید، در بررسی روند تغییرات تراز آب و ارزیابی علل نوسانات در خزر مورد مطالعه قرار می گیرد. روند افزایشی دمای سطح آب دریای خزر بخصوص در سال های اخیر، از عوامل تأثیرگذار بر کاهش تراز آب بوده است. میانگین دمای سطح آب خزر در سال ۲۰۱۹ میلادی در مقایسه با سال ۲۰۱۸، به میزان ۰.۲ درجه سانتی گراد و نسبت به میانگین بلند مدت، یک درجه افزایش یافته است. تحلیل تغییرات دمای آب در دو سال گذشته حاکی از وقوع روند افزایشی دمای آب در همه بخش های دریای خزر به استثنای منتهی الیه خزر شمالی است.