نارضایتی مردم از تعمیرگاه های خودرو و رستورانها نان در صدر شكایات مردمی قرار گرفت

زیپو كالا: در سال گذشت بیشترین شكایات مردمی در حوزه كالا مربوط به نان و لوازم بهداشتی و در حوزه خدمات مربوط به تعمیرگاه های خودرو های سبك و رستوران های غذاخوری بوده است.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، تازه ترین اطلاعات انتشار یافته از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که سال قبل چهار میلیون و ۶۱ هزار فقره بازرسی از واحدهای صنفی توسط سازمان حمایت انجام شده که ۱۶.۵ درصد نسبت به ۳ میلیون ۴۸۶ هزار فقره بازرسی انجام شده در سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است.
همین طور در سال قبل ۲۷۰ هزار فقره پرونده تشکیل شده که نسبت به ۲۲۲ هزار فقره پرونده تشکیل شده در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۱.۶ درصد افزایش داشته است.
تخلفات کشف شده در حین بازرسی از واحدها صنفی نیز با ۲۰.۲ درصد افزایش به ۳۴۵ هزار فقره رسید، درحالی که تخلفات کشف شده اصناف در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۸۷ هزار فقره بوده است.
با این وجود آمارها حاکی از کاهش ۳.۸ درصدی رسیدگی به شکایات مردمی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ است؛ بطوریکه در سال ۱۳۹۷ به ۱۸۲ هزار فقره و در سال ۱۳۹۸ به ۱۷۵ هزار فقره از شکایات مردمی رسیدگی شده است.
همین طور بر طبق اطلاعات انتشار یافته از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیشترین گزارش ها و شکایت های دریافتی در حوزه کالا مربوط به نان بوده که گرانفروشی، کم فروش و فروش الزامی (کنجد) بیشترین شکایات در بخش نان را به خود مختص کرده است.
پس از نان، بیشترین شکایات مربوط به گران فروشی لوازم بهداشتی بوده که به نظر می آید، گسترش ویروس کرونا و افزایش تقاضا برای خرید اقلام بهداشتی در بازار، منجر به افزایش شکایات در این بخش شده است.
در حوزه خدمات نیز بیشترین شکایات در سال ۱۳۹۸ مربوط به تعمیرگاه های خودرو های سبک و رستوران های غذاخوری بوده است.
طبق اعلام سازمان حمایت در سال قبل جمعاً ۲۶۲ هزار و ۱۶ فقره شکایت مردمی درباب تخلفات صنفی و غیر صنفی بوسیله تلفن ۱۲۴ ستاد خبری استانها در بخش کالا و خدمات دریافت و مورد رسیدگی قرار گرفته که که بیان کننده یک درصد کاهش نسبت به زمان مشابه سال ۱۳۹۷ است و از این تعداد ۹۰ درصد شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته و ۱۰ درصد باقیمانده نیازمند کار کارشناسی یا استعلام از مراجع مربوطه است.
رشد ۸ درصدی مصالحه در شکایات
البته از مجموع شکایت های دریافتی توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، ۶۴۵۷ فقره با برآورد ارزش بیش از ۳۱۸ میلیارد ریال که جنبه عمومی نداشته پیش از تشکیل پرونده تخلف، منجر به مصالحه و جلب رضایت شاکیان شد که این رقم نشانگر رشد ۸ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل است.
همین طور برمبنای اعلام سازمان پشتیبانی از بین ۱۱۴ هزار و ۱۳۴ مورد گشت مشترک بازرسی که در سال قبل در سطح کشور انجام شد، ۵۶ هزار و ۶۲۷ فقره پرونده با ارزش بیش از ۴ هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال تشکیل شده که نسبت به زمان مشابه سال قبل ۲۰ درصد رشد داشته است.
همین طور در سال قبل تعداد ۳۴۱ هزار و ۹۹۷ پرونده با ارزش بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد ریال بوسیله سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و اتاق اصناف تشکیل و به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده که از این تعداد ۳۳۲ هزار و ۸۸۳ پرونده منجر به رای شده اند.
گران فروشی در صدر تخلفات
سال قبل تعداد ۹۷ فقره پرونده عمده نیز از طرف سازمان حمایت به ادارات کل تعزیرات حکومتی استانها ارسال شده که از این تعداد ۵۷ مورد گرانفروشی، پنج مورد عدم ایفای تعهدات شرکتهای خورویی و ۲۵ مورد مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری بوده که کاغذ، لاستیک و شیرخام بیشترین پرونده های دراین زمینه در این زمینه را شامل می شود.

منبع: