مشكلی به نام اسكناس!

زیپو كالا: بر طبق دستورالعمل بانك مركزی، بانك ها پول نقد از مردم دریافت نمی كنند، اما اگر ویروس كرونا تا زمان طولانی كشور را درگیر خود كند، مردم ناگزیر به استفاده از پول نقد خود می شوند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از ایسنا، شیوع کرونا در دنیا تمامی کشورها را درگیر خود کرده و زندگی خیلی از افراد را به چالش کشیده است.
دستورالعمل های ضدکرونایی نیز این روزها از طرف سازمان بهداشت جهانی، وزارت بهداشت کشورها و دولت ها اعلام و اعمال می شود تا سرعت شیوع این ویروس را کم کند.
تمامی کارهایی که با حجم زیادی از مردم سر و کار دارد، می تواند به شیوع این ویروس کمک نماید و بنا بر این محدودیت هایی از طرف دولت ها برای این فعالیت ها اعمال می شود.
چرخش اسکناس در بین مردم، باتوجه به قطعی بودن آلودگی، یکی از مهم ترین عوامل شیوع کرونا اعلام شده و بانک مرکزی ایران نیز از روزهای ابتدایی شیوع این ویروس در کشور با اعمال سیاست هایی اهتمام در جلوگیری از چرخش اسکناس در کشور داشته است.
اما این سیاست ها در مقابل می تواند به صدمه ای هم تبدیل گردد، چونکه برمبنای اعلام بانک مرکزی، بانک ها پول نقد از مردم نمی گیرند و در صورت لزوم باید با حفظ ضوابط بهداشتی باشد، اما همین مورد سبب شده یا پول های نقد مردم بلااستفاده بماند، یا در میان مردم بچرخد که این خود می تواند به گسترش ویروس کرونا کمک نماید.
تعداد دستگاه های خوددریافت بانک ها در مقایسه با حجم اسکناسی که در کشور وجود دارد، بسیار پایین است و با وجود اینکه برخی بانک ها شعب مشخصی را برای دریافت پول نقد مشخص کرده اند، بازهم بنظر می رسد که پاسخگوی حجم اسکناس در گردش بین مردم نباشد.
پژوهشگران می گویند باتوجه به قطعی بودن آلودگی اسکناس ها به طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها بنظر می رسد عدم تماس با پول، روشی بسیار ساده تر و منطقی تر از ضدعفونی کردن آن است.
دولت چین به دنبال افزایش شدید آمار مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از بیماری کرونا خیلی از اسکناس های رایج را نابود کرد که دلیل این امر را برخی نا ممکن بودن ضدعفونی کردن پول بیان نمودند. همین طور تمامی بانک ها موظف شدند تمام پول های صندوق ها را با اشعه ی ماورای بنفش و دمای بالا ضدعفونی کرده، سپس در اتاقی به مدت ۱۴ روز نگهداری کنند و پس از آن در اختیار مشتریان خود قرار دهند، اما بر طبق شواهد موجود، دلیل علمی برای این پروسه وجود ندارد.
بر طبق آن چه در صفحه اطلاعات مربوط به کرونای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و موسسه ملی تحقیقات سلامت آمده است، به علت این که ضدعفونی کردن پول در خانه امکان پذیر نیست و از سویی این ویروس نهایتا تا ۹ روز قادر می باشد روی سطوحی مانند پول زنده بماند، سفارش شده در مواردی که پول، آلوده یا مشکوک بود، حداقل به مدت ۹ روز در پاکتی جداگانه نگهداری شود.
بدین سان بنظر می رسد که بانک مرکزی و بانکهای کشور، زیرساخت های بهتری برای ضدعفونی و نگهداری اسکناس نسبت به مردم دارند و می توانند با جمع آوری وجوه نقد، تحت پروتکل خاصی، از شیوع کرونا جلوگیری نمایند.
از طرف دیگر، معین نمی باشد که ویروس کرونا تا چه زمانی کشورها را درگیر خواهدنمود و اگر این روند تا مدت ها ادامه داشته باشد، خیلی از مردم ناگزیر به استفاده از وجوه نقد خود هستند که باید برای این مساله چاره ای اندیشیده شود.

منبع: