در گزارش زیپو كالا مطرح شد: تجدیدپذیر بودن انرژی نشانه پاك بودن آن نیست

به گزارش زیپو كالا یك كارشناس انرژی اظهار داشت: انرژی های تجدیدپذیر مساوی با انرژی پاك نیستند و به علت نامنظمی در تولید، به شبكه برق صدمه وارد می كنند و این صدمه باید با انرژی فسیلی (نیروگاه گازی) جبران شود.
محمدمهدی صدیقی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ماهیت انرژی های تجدیدپذیر اظهار داشت: به نظر می آید استفاده از عبارت تجدیدپذیر بعنوان روشی برای تولید انرژی، به شکلی دور زدن مفهوم پاک بودن است؛ چونکه تمام فعالیتهای انسانی، همچون کشاورزی و تولید انرژی از جهات مختلف تأثیری خالص بر طبیعت می گذارند که این تاثیر هیچ گاه کاملاً صفر نخواهد شد ولی باید تلاش نماییم مجموع این تأثیرات را تا حد ممکن کاهش دهیم. وی با اشاره به اینکه کلمه پاک درباره انرژی یک مفهوم نسبی است، افزود: به صورت مثال در کشور افغانستان که مصرف هیزم که دی اکسیدکربن بیشتر و انرژی کمتری تولید می کند رایج تر است، استفاده از نفت، به علت عدم صدمه به جنگل ها، نسبت به هیزم پاک تر به حساب می آید. به همین ترتیب استفاده از گاز نسبت به نفت آلایندگی کمتری دارد و پاک تر است. به قول صدیقی تجدیدپذیر بودن برای انرژی لزوماً معادل پاک بودن نیست. اساساً منابع مختلف انرژی را می توان با دو معیار چگالی (فشردگی) و منظم بودن مورد بررسی و قضاوت قرار داد. بدین سان هر چه یک انرژی فشرده تر و منظم تر باشد از نظر تولید انرژی و سرمایه گذاری و حتی از نظر محیط زیستی بهتر است. این کارشناس انرژی اضافه کرد: هر چه یک منبع تولید انرژی فشرده تر باشد در مساحت کمتری از محیط زیست و با مصرف مواد و حجم تأسیسات کمتری انرژی بیشتری را در اختیار ما قرار می دهد. به صورت مثال نفت نسبت به ذغال سنگ فشرده تر بوده و ارزش انرژی بیشتری دارد.
وی با اشاره به اینکه اغلب منابعی که به آن تجدیدپذیر می گوئیم از چگالی و فشردگی پایینی برخوردار می باشند، توضیح داد: این نوع انرژی ها علاوه بر اینکه فشردگی کمی دارند و در نتیجه به نسبت مساحت، تأسیسات و مواد، در مقایسه با منابع انرژی فشرده تر، انرژی کمتری تولید می کنند، نامنظم هم هستند. به عبارتی روند تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر درطول روز نامنظم و شلخته است. نرخ تولید انرژی خورشیدی یا بادی قابل پیشبینی و برنامه ریزی مطابق الگوی مصرف شبکه نیست ازاین رو در عمل قابل اتکا نیستند در صورتی که نیروگاه های گازی چنین مشکلی را ندارند. این نامنظم بودن هزینه مالی و بنا به تجربه کشور آلمان و ایالت کالیفرنیا، هزینه زیست محیطی زیادی به دنبال دارد. صدیقی خاطرنشان کرد: نمودار زیر نشان داده است پنل خوشیدی و بیومس ها از نظر شاخص کلیدی EROI (انرژی تولیدی به انرژی سرمایه گذاری شده) در محدوده کمتر از عدد ۷ که حد توجیه پذیری اقتصادی می باشد، قراردارند. در حقیقت، بدون یارانه های سرشار دولتی، هیچ انگیزه و سود اقتصادی برای بهره برداری از این انرژی ها وجود نخواهد داشت. درباره انرژی بادی هم با وجود مساحت زیادی که از طبیعت اشغال می کند میزان تولید انرژی و پایداری آن رقم چندانی نیست. این کارشناس انرژی در مورد امکان حل مشکلات انرژی تجدیدپذیر با فناوری های نوین ذخیره سازی انرژی (باتری) اظهار داشت: نیروگاه آیون پا در کالیفرنیای آمریکا بعنوان پیشرفته ترین و بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان، علیرغم استفاده از بهینه ترین روش استخراج انرژی آفتاب (خورشیدی متمرکز) و بهینه ترین روش ذخیره انرژی (نمک مذاب)، ۴ هزار هکتار فضا از محیط زیست بکر را اشغال کرده است اما تنها به اندازه یک نیروگاه گازی متوسط یعنی ۳۹۰ مگاوات برق تولید می کند. صدیقی با بیان اینکه ۱۰ درصد برق کالیفرنیا در سال ۲۰۱۶ میلادی از انرژی خورشیدی تأمین می شد، اظهارداشت: با این وجود آهنگ کاهش آلایندگی تولید برق در این ایالت در آن سال ها از کل آمریکا کمتر شد. قیمت برق هم به علت هزینه هایی که نامنظم بودن شبکه دارد، افزایش نسبتاً زیادی داشت. در عمل، تنها منبعی که می تواند نامنظمی انرژی های بادی و خورشیدی در شبکه برق را جبران کند، منبعی از سوخت فسیلی است. علت اینکه آلمان بعنوان پایتخت انرژی های تجدیدپذیر دنیا وابستگی روزافزونی به ذغال سنگ خود و گاز روسیه و آمریکا دارد جبران همین نامنظم بودن است. بر خلاف تصور عمومی، بررسی های کلان آماری نشان داده است که هیچ ارتباط حائز اهمیتی بین افزایش سهم منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش استفاده از انرژی فسیلی در کشورها وجود ندارد. علت این امر غیرقابل اتکا بودن انرژی های تجدیدپذیر در شبکه برق است.