امكان ثبت كاركرد كنتورهای برق توسط مشتركان پایتخت

زیپو كالا: مشتركان برق در پایتخت می توانند، با مراجعه به پایگاه اینترنتی شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، مبادرت به ثبت كاركرد كنتورهای برق خود كنند.
به گزارش زیپو کالا به نقل از وزارت نیرو، معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان این مطلب، از طرح های وسیع و گسترده در امتداد توسعه هرچه بیشتر خدمات الکترونیک و غیرحضوری برای مشترکان برق پایتخت آگاهی داد و اظهار داشت: بمنظور تکریم هرچه بیشتر مشترکان و ارائه خدمات شایسته، پروسه خوداظهاری کارکرد کنتورهای برق توسط مشترکان در تهران، راه اندازی شده و مشترکانی که قرائت کنتورهای برق آنان به هر علت همچون عدم حضور مالک در محل، امکان پذیر نیست می توانند شخصاً مبادرت به ثبت کارکرد کنتور خود بوسیله درگاه های معرفی شده کنند. مسعود عزیزی، با اعلان اینکه ثبت کارکرد کنتورهای برق توسط مشترکان کاملاً اختیاری بوده و مأموران این شرکت با رعایت تمامی سفارش های بهداشتی، همچون گذشته، با مراجعه به محل، کنتورهای برق را قرائت می کنند، اظهار داشت: مشترکانی که در زمان مراجعه مأمور قرائت کنتور، در محل حضور ندارند، پیامکی از طرف این شرکت دریافت خواهند کرد و بعد از دریافت این پیامک، می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی این شرکت به آدرس www.tbtb.ir با وارد کردن شماره شناسه قبض خود، مبادرت به ثبت کارکرد کنتور کنند. معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: همین طور این دسته از مشترکان در صورت ابهام در چگونگی قرائت یا ثبت ارقام کنتور قادرند با مراجعه به نشانی اینترنتی www.saapa.ir نیز ضمن مطالعه دفترچه راهنما و یا تماشای فیلم آموزشی موجود، کنتور برق ملک خودرا قرائت و کارکرد را در همان پایگاه ثبت کنند. بمنظور جلوگیری از بروز خطای انسانی در ثبت ارقام کنتور، نرم افزارهای طراحی شده با بررسی سوابق مصرف و همین طور آخرین رقم کارکرد ثبت شده اشتراک، ارقام غیرطبیعی ثبت شده را شناسایی و بروز خطا را به پایین ترین میزان ممکن خواهند رساند.

منبع: