طرح های ژئوفیزیكی اكتشاف سال جاری رونق می یابد

زیپو كالا: مدیر اكتشاف شركت ملی نفت ایران به برنامه ریزی ها برای آغاز دو پروژه لرزه نگاری در درگز و دشت كوه و دو پروژه غیرلرزه ای در جازموریان و بستان آباد در سال ۹۹ اطلاع داد.
به گزارش زیپو كالا به نقل از وزارت نفت، مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران كه با بیان دو كشف مهم «ارم» و «نام آوران»، امضای دو قرارداد بزرگ لرزه نگاری پانیذ و باشت و امضای چند قرارداد كلان پژوهشی، در سال ۹۸ خوش درخشید، سال جاری هم برای اجرای پروژه های ژئوفیزیكی (بخش لرزه نگاری و غیرلرزه ای) با تاكید بر توان پیمانكاران ایرانی، برنامه های گسترده ای دارد.
سیدصالح هندی در این حوزه اظهار داشت: سال ۹۹ دو قرارداد عملیات لرزه نگاری و غیرلرزه ای كلید می خورد. در بخش لرزه نگاری، عملیاتی در درگز (زرینه كوه – خراسان رضوی) خواهیم داشت كه پیمانكار آن مشخص شده و پیشبینی می نماییم كار از خردادماه سال جاری آغاز شود، همینطور پروژه لرزه نگاری دشت كوه در مرحله تجهیز كارگاه قرار دارد.
وی به پروژه های عملیات غیرلرزه ای جازموریان (استان هرمزگان) و گرانی سنجی و مغناطیس سنجی بستان آباد (نزدیكی تبریز) هم كه سال جاری شروع می شود اشاره نمود و اضافه كرد: در هر دو منطقه تابحال فعالیت جدی اكتشافی نداشته ایم و با عنایت به مجموع پروژه های لرزه نگاری و غیرلرزه ای در دست اقدام مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران، پیشبینی می نماییم سال جاری سال رونق پروژه های ژئوفیزیكی اكتشاف باشد.
مدیر اكتشاف شركت ملی نفت ایران با اشاره به مناقصه های دیگری كه در دستور كار اكتشاف قرار دارد، ابراز امیدواری كرد بخش قابل توجهی از پروژه های اكتشافی هم در سال ۱۴۰۰ دنبال شود.
مدیریت اكتشاف شركت ملی نفت ایران كه سال گذشته با اكتشاف های نفت و گاز و امضای قراردادهای لرزه نگاری پانیذ و باشت خبرساز بود، اواخر سال گذشته دو قرارداد اكتشافی دیگر مشتمل بر قرارداد عملیات غیرلرزه ای مكران – جازموریان واقع در استان هرمزگان و عملیات لرزه نگاری دوبعدی زرینه كوه واقع در استان خراسان رضوی را با پیمانكاران ایرانی امضا كرد. همینطور به منظور انجام مطالعات اكتشافی بر اساس داده های لرزه نگاری سه بعدی برداشت شده در حوضه رسوبی دزفول شمالی، این مدیریت قرارداد پروژه ای پردازشی را با مشاركت پیمانكار بین المللی منعقد كرد كه در دست اجراست. اجرای عملیات گرانی سنجی و مغناطیس سنجی دشت آبادان در استان خوزستان و گرانی سنجی و مغناطیس سنجی كپه داغ شرقی در استان خراسان رضوی از دیگر پروژه های اكتشاف است كه در سال ۹۸ با پیشرفت های قابل قبولی همراه بود.